Novinky

Tisková zpráva: Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se v České republice koná první Konference managementu udržitelnosti.

Vyšel nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání

Nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání přináší finální verzi Strategie, pozvánku na konferenci a nahlédnutí do jejího programu. Dále nabídku vzdělávání jak v rámci MMR, tak v partnerství s Univerzitou Karlovou. Newsletter je k dispozici ke stažení zde.  

Představujeme finální program konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování

Konference se koná 29. 2. 2024 od 9:30 do 16:00. Program konference Kapacita sálu je již naplněna, nabízíme registraci na online sledování zde.

Zveřejňujeme program konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování. Zároveň spouštíme registraci na online sledování.

Seznamte se s programem konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování Program konference  Registrace na online sledování je spuštěna zde.

Zero Carbon Roadmap České republiky

Dne 24. 1. 2024 se v nové budově ČSOB na Praze 5 uskutečnila tisková konference k představení Zero Carbon Roadmap ČR. Dokument přehledně shrnuje stávající stav českého stavebnictví v kontextu emisí a prezentuje možné scénáře vedoucí ke klimaticky neutrálnímu fondu budov. Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami identifikuje hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhuje […]

Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 zveřejněna

Dokument Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 je k dispozici ke stažení zde. “Ministerstvo připravilo Národní strategii veřejného zadávání, která více zohledňuje potřeby měst a obcí, podporuje centralizaci zakázek na regionální úrovni a povede ke kvalitnějšímu plnění ze strany dodavatelů. Usilujeme o to, aby veřejné nákupy byly rychlé, […]

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k institucionálnímu stravování

Zástupci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili způsoby pro zlepšení kvality jídla nabízeného ve školách, nemocnicích či zařízeních sociálních služeb Odborníci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili na semináři „Stravování ve veřejných institucích 2024“ způsoby, díky kterým je již nyní možné pro stravovací provozy škol, nemocnic a zařízení sociálních služeb nakupovat kvalitní potraviny. Diskutovalo […]

“Veřejné nákupy potřebují předvídatelné prostředí”, říká Ivan Bartoš v rozhovoru pro časopis Veřejné zakázky v praxi

Jako ministr pro místní rozvoj působí Ivan Bartoš od prosince 2021. Jak hodnotí vývoj veřejného zadávání v Česku v posledních letech? Co podle něj českým veřejným zakázkám schází? Co považuje za největší úspěchy posledních dvou let na poli digitalizace a co nás v daném směru letos čeká ve veřejných zakázkách? Nejen na uvedené otázky odpovídal […]

Newsletter Národní strategie veřejného zadávání

Vydáváme newsletter k tématu Národní strategie veřejného zadávání. Aktuální znění newsletteru je ZDE.

Gamechanging moment! Přijímáme připomínky k Národní strategii veřejného zadávání. Využijte této příležitosti a staňte se součástí změny ve veřejném zadávání.

Představujeme Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024 – 2028, která se váže na Programové prohlášení vlády a je zpracována na základě plnění usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022. V současné chvíli probíhá mezirezortní připomínkové řízení. S […]

Save the date 29. února 2024 konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování

29. února 2024 se bude konat konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a současně garant v oblasti digitalizace a čerpání prostředků EU pořádá konferenci na téma Národní strategie veřejného nakupování. Akce se bude konat v konferenčním sále Akademie veřejného investování, Pařížská 935/4, 110 00 […]

Setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky

27. listopadu 2023 proběhlo setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky.  Diskuse se vedla o tématech veřejného zadávání na podporu efektivity vynakládání veřejných prostředků, které jsou současně prioritami navrhované Národní strategie veřejného zadávání, opět se představila vize a účel, a dále se otevřela diskuse o opatřeních a následné implementaci v českém prostředí veřejného […]

Setkání zástupců V4 plus

Česká republika v současné době připravuje Národní strategii veřejného zadávání včetně Akčního plánu udržitelného nakupování. Cílem České republiky při tvorbě Strategie veřejného zadávaní je zlepšit po všech stránkách prostředí ve kterém se veřejné zakázky realizují a veřejné prostředky byly vynakládaný v souladu se strategickými celospolečenskými cíli, zejména s důrazem na udržitelnost, efektivitu, kvalitu a inovace veřejného zadávání. Na […]

Řídící výbor Národní strategie veřejného zadávání ČR

17. října proběhlo na pozvání vrchní ředitelky sekce Leony Gergelové Šteigrové první setkání řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání. Kontext vzniku strategie Nákupy veřejného sektoru dosahují ročně výše 990 mld. Kč, tedy zhruba 15 % HDP ČR. Veřejné nákupy a investice tak představují zcela zásadní hybnou a formující sílu pro ekonomiku a český trh. Z […]

Konference OVZ 2022

3. – 4. října 2022 chystáme dvě mezinárodní konference. 

Město Jičín připravuje Strategii stravování

Město Jičín realizuje odpovědné zadávání svých zakázek s ohledem na strategickou vizi města již delší dobu.  Nyní se zavázalo vytvořit strategii, kterou by se měly řídit jídelny ve školách. Město Jičín chce v oblasti stravování  maximálně podporovat zejména snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu z důvodů zdravotních, ekologických, vzdělávacích, ekonomických, sociálních nebo kulturních, a […]

Nenechte si ujít záznam dalšího z workshopů ze série k BEST VALUE APPROACH – tentokrát ke stavebním zakázkám

Nabízíme Vám ZÁZNAM WORKSHOPU, který je zaměřen na uplatnění BVA v praxi při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.  Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky od její přípravy, hodnocení až po její realizaci. To vše si ukážeme na konkrétních zakázkách. Prezentace z workshopu je k dispozici ZDE. Poznámka: Zájemcům o tento praktický workshop doporučujeme, nemají-li již […]

Nenechte si ujít záznam workshopu Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – strážní a úklidové služby

Nabízíme Vám ZÁZNAM WORKSHOPU, který je zaměřen na uplatnění BVA v praxi při zadávání veřejných zakázek na strážní a úklidové služby.  Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky od její přípravy, hodnocení až po její realizaci. To vše si ukážeme na konkrétních zakázkách. Prezentace z workshopu je k dispozici ZDE. V rámci workshopu budete pracovat s těmito […]

Nenechte si ujít Záznam úvodního semináře BEST VALUE APPROACH v praxi českých nákupů

Nabízíme Vám záznam semináře, který představil inovativní metodu hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“) a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice. Metoda BVA je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč jednotlivými předměty plnění veřejných zakázek. Registrujte se ZDE. Na tento úvodní seminář budou navazovat další tři […]

Pozvánka: Letní škola OVZ

1.–3. srpna 2018 pořádáme již druhý intenzivní seminář spojený s workshopem. Máte ve své organizaci zavedenu strategii odpovědného veřejného zadávání nebo jste si již v pilotních zakázkách aspekty OVZ vyzkoušeli? Teprve se k odpovědnému veřejnému zadávání odhodláváte? I pro vás je letní škola určena.

EK a OECD podpoří projekty strategického zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o iniciativě Evropské komise (DG REGIO) zaměřenou na použití strategického zadávání v kontextu kohezní politiky. DG REGIO vyzvalo ŘO a další instituce zodpovědné za zadávání k vyjádření zájmu k získání cílené podpory týkající se strategického zadávání.

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, připravený ve spolupráci s britskou organizací Action Sustainability, představil zúčastněným zástupcům zadavatelům veřejných zakázek komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zimní škola – OVZ nejen pro pokročilé (únor 2018)

První ze seminářů Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé se věnoval nejrůznějším tématům odpovědného veřejného zadávání, od etického nakupování některých potravin a výrobků, přes velké stavební zakázky, u kterých se někteří účastníci semináři podělili s ostatními o své praktické zkušenosti, jak podpořit férové dodavatelské vztahy, až po možnosti usnadnění účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách.

Přidal se další partner – memorandum o spolupráci s VŠCHT

Spolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily podpisem memoranda Ministerstvo práce a sociálních věcí a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Evropská komise spustila webovou konzultaci k SOVZ – zapojte se, přidejte názor

Za účelem shromáždění připomínek zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné veřejné zadávání spustila Evropská komise v průběhu prosince 2017 webovou konzultaci.

Nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další mají při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální aspekty.

Metodika pro odpovědné veřejné zadávání

Připravili jsme pro vás novou metodickou publikaci k problematice odpovědného veřejného zadávání. V publikaci jsou nejprve podrobně popsána související právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů OVZ. Dále jsou rozvedena konkrétní témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit.

Konference Strategické zadávání veřejných zakázek (2. 6. 2017, Paříž)

Zvýšit povědomí o přínosech strategického přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi decision makery a komunitou zabývající se veřejným zadáváním si za cíl klade konference Strategic Public Procurement, která se uskuteční 2. června 2017 v Paříži. Odborníci představí strategický přístup k zadávání veřejných zakázek s důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace.

Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017)

Regionální rozvoj, podpora sociálního podnikání a společenská odpovědnost byla hlavní témata veletrhu, který se konal ve středu 19. dubna 2017 v Hradci Králové. Během dopoledního programu a následně i v odpoledním workshopu bylo představeno téma ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

SEMINÁŘ: Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky (18. 4. 2017)

Možnostem, jak podporovat sociální podniky prostřednictvím veřejných zakázek se bude věnovat seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky, který organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Seminář se koná se 18. dubna 2017 od 9.30 hod. na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava 702 18).

V Londýně se konal 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sešlo 8. února v Londýně, kde se konal již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovalo se mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

Mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“

Inovace ve veřejných zakázkách a jejich úloha při podpoře ekonomického růstu a investic, podpora středních a malých podniků a jejich větší zapojení do veřejných zakázek – to byla základní témata mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“, kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně Evropská komise ve spolupráci s německými orgány veřejné správy, především se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.

Konference “Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti”

Dne 15. 9. 2016 se v Praze, v Lichtenštejnském paláci konala konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zemědělství, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.