Novinky

Podívejte se na program Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021

Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2021 se již blíží. Kompletní program konference naleznete zde.

Technologická agentura ČR zveřejnila metodiku Veřejné zakázky na inovativní řešení

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila Metodiku pro zadavatele, která se věnuje zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Hledáte  ve veřejných zakázkách inovativní řešení? Co všechno znamená inovace ve veřejných zakázkách? Jak aplikovat § 6 odst. 4 ZZVZ v části inovace? Jak vyhodnotit, zda je veřejná zakázka vhodná pro uplatnění inovativního řešení? Existují […]

Odpovědný nákup informační techniky – dvě publikace TCO Certified jsou přeloženy do češtiny

Nákup informační a komunikační techniky je předmět plnění, který je pro uplatňování požadavků v sociální i environmentální oblasti vhodný. Jak v odpovědném veřejném zadávání lze využít existující certifikace (štítky) si můžete přečíst více na stránce Informační a komunikační technika (ICT) | SOVZ. V rámci našeho projektu jsme nechali do češtiny přeložit dvě publikace TCO Certified, […]

Platforma odpovědného veřejného zadávání má po prvním roce od založení 32 členů

MPSV v polovině roku 2020 založilo Platformu odpovědného veřejného zadávání. Cílem Platformy je výměna praktických zkušeností, vzdělávání či sdílení příkladů dobré praxe v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Za uplynulý rok se konalo 14 online jednání a na programu byly vždy novinky z oboru a prezentace z praxe členů. Neformální diskuse, výměna kontaktů a odkazů na […]

Odpovědný nákup počítačů – rozhovor s Martinem Rajmanem z České televize

Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu v České televizi, poskytl organizaci TCO Certified rozhovor o odpovědném veřejném zadávání a udržitelném nákupu ICT. Celý text si můžete přečíst tady: Sustainable procurement is a hot topic in the Czech Republic (tcocertified.com)  

Evropský hospodářský a sociální výbor žádá povinné cirkulární veřejné zadávání

Výbor EESC věří, že nastal čas zavést povinou minimální úroveň zelených kritérií ve veřejných zakázkách a rovněž masivně podpořit cirkulární zadávání prostřednictvím směrnic a sektorové legislativy. Ve zprávě se uvádí, že cirkulární veřejné zadávání umožní odklon od zaměření na nejnižší cenu a posun k posuzování nákladů životního cyklu (LCC – viz stránka Evropské komise s […]

„Fit for 55“ – nový balíček Evropské komise pro splnění klimatických cílů

Evropská komise 14.7. 2021 schválila balíček návrhů s cílem snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Tyto návrhy navazují na Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). Jedná se o 13 legislativních návrhů, které se budou dále projednávat. Evropská komise ve své tiskové zprávě uvádí: „Dnešní návrhy […]

ÚOHS píše o vizích a výzvách dozoru nad veřejným zadáváním a zmiňuje strategické / odpovědné veřejné zadávání

Při příležitosti třicátého výročí vydává ÚOHS texty o dalším směřování. Jeden z příspěvků od místopředsedkyň Dlouhé a Kubišové se věnuje dozoru nad veřejným zadáváním a obsahuje několik myšlenek relevantních pro odpovědné veřejné zadávání. Celý text najdete zde – ÚOHS: Vize a výzvy v dozoru nad veřejným zadáváním (uohs.cz) Na tomto místě citujeme několik zajímavých bodů: … […]

Vychází nová metodická publikace: Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

Ministerstvo zemědělství vydalo Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách. Zadavatelé mají možnost se inspirovat, jak využít dřevo zejména v zakázkách na stavební práce, resp. při přípravě stavebních projektů, ale také v jiných předmětech plnění. V této stručné metodice ministerstvo uvádí: „Dřevo je všestranný materiál, který lze využít pro mnoho účelů, ať již se jedná o […]

Kurz Oběhové hospodářství na VŠCHT přijímá nové registrace

Pátý ročník kurzu Oběhové hospodářství na VŠCHT je otevřen pro registraci.    Tisková zpráva Kurz Oběhového hospodářství přinese podněty pro rozvoj udržitelného podnikání Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pořádá od září pátý ročník dvousemestrálního kurzu Oběhové hospodářství. Kurz účastníkům zprostředkuje know-how z oblasti cirkulární ekonomiky. Pomůže jim tak s uplatněním na trhu […]

Novinka od Evropské komise: „Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek“

Evropská komise vydává formou oznámení aktualizovanou publikaci: „Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek (2. vydání).“ K dispozici je jak česky, tak anglicky. V průvodci najdete kapitoly, které se zabývají všemi aspekty zadávacího řízení, a jak v celém procesu začleňovat sociální aspekty. Rovněž jsou zahrnuty příklady z praxe.  

„Obaly a zodpovědné zadávání veřejných zakázek ve vztahu k potravinářství“ – seminář v Poslanecké sněmovně 22.6. – záznam

Odkaz na záznam semináře: Obaly a zodpovědné zadávání veřejných zakázek ve vztahu k potravinářství (psp.cz) ___ Na semináři „Obaly a zodpovědné zadávání veřejných zakázek ve vztahu k potravinářství“, který se koná v úterý 22. června 2021 od 9:30 hodin, bude vystupovat Monika Dobrovodská z projektu MPSV a bude mluvit o odpovědném veřejném zadávání a nákupu […]

Odpovědné zadávání na metodickém dni ÚOHS – prezentace ke stažení

Na druhém metodickém dni ÚOHS (27.5.2021), který byl věnován nastavení hodnocení nabídek, prezentovala i Leona Gergelová Šteigrová na téma „Odpovědné veřejné zadávání při hodnocení nabídek.“ V prezentaci zazněly jak možnosti hodnocení „na cenu“, které je typické pro jednoduché a jasné požadavky, tak i hodnocení dle kritérií kvality. Vše bylo dokumentováno na řadě praktických příkladů. Chcete-li […]

Kontrolní list odpovědného zadávání pro stavební práce – nástroj pro přípravu veřejné zakázky a odůvodnění (ne)uplatnění aspektů udržitelnosti

Při přípravách veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel zvažovat mnoho aspektů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání.  Při tomto plánování je skvělou pomůckou praktický checklist: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce. Vyplněný checklist pak může sloužit i k odůvodnění, proč dané aspekty zadavatel uplatnil […]

Videozáznam konference Odpovědné veřejné zadávání – pět měsíců s novelou je zveřejněn

Záznam konference „Odpovědné veřejné zadávání – pět měsíců s novelou“, která se konala 20.5.2021, je k dispozici na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání. Odkaz na stránku konference. Konference pořádaná MPSV byla věnována současným příležitostem odpovědného veřejného zadávání. Skvělí řečníci sdíleli své zkušenosti z aktuální praxe. Program zahrnoval tato témata: Odpovědné veřejné zadávání jako nástroj pro […]

Průzkum mezi členy Platformy OVZ ukázal, že odpovědné veřejné zadávání do zákona patří

Výsledky průzkumu k novele ZZVZ – nová zásada odpovědného zadávání Od 1. ledna 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která v § 6 odst. 4 stanoví, že zadavatelé jsou povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Této novelizaci nepředcházela širší odborná diskuse a otázka znění tohoto nového ustanovení […]

Odpovědné veřejné zadávání na stole jednání vlády

Vláda ČR projednala zprávu o vývoji odpovědného veřejného zadávání.

ŘSD provádí průzkum trhu k odpovědnému veřejnému zadávání – dodavatelé odpovídají na dotazník  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, v návaznosti na novou zásadu sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací, provádí průzkum trhu mezi svými dodavateli. ŘSD ČR oslovilo stovky dodavatelů a ti mají možnost vyplnit podrobný dotazník a zodpovědět tak, které požadavky odpovědného zadávání jsou schopni naplnit a co z oblasti udržitelnosti mohou dále nabídnout. ŘSD […]

Měření odpovědného veřejného zadávání – nová stránka na webu, včetně nástroje měření

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání je nezbytným prvkem implementace tohoto strategického přístupu.

MPSV a Univerzita Karlova podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek

Ve středu 3. března 2021 podepsali ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima memorandum o spolupráci na implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se implementaci a rozvoji odpovědného zadávání veřejných zakázek věnuje už od roku 2016. Od té doby úspěšně realizuje projekty, […]

Nová publikace Odpovědné veřejné zadávání a cirkulární ekonomika – nábytek

Vychází nová publikace k předmětům plnění ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA – NÁBYTEK – ke stažení zde Publikace přináší inspiraci, jak lze přistupovat k pořizování nábytku s ohledem na sociální a ekologické dopady se zapojením i aspektů cirkulární ekonomiky. Odpovědný přístup zadavatel může uplatnit z pohledu prodloužení životnosti nábytku, nákupem se specifickými požadavky na použitý materiál, či upřednostnění pronájmu před nákupem. Tento […]

Nová publikace: Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

Vychází nová publikace – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JAKO NÁSTROJ PODPORY MÍSTNÍ KOMUNITY, EKONOMIKY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – ke stažení zde. Tato nová publikace shrnuje jak nástroje, které již byly dříve využity, tak i nové, při jejichž výběru byla vodítkem evropská praxe. Pro zadavatele, kteří se v oblasti odpovědného veřejného zadávání nepohybují dlouho anebo nemají větší kapacity, obsahuje publikace řadu […]

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k novele ZZVZ

Na Portále VZ bylo 23. 12. uveřejněno stanovisko expertní skupiny MMR, které nabízí poměrně jasné vodítko pro problematické oblasti úvah o nových zásadách doplněných do § 6 v odstavci 4 ZZVZ.

Novela ZZVZ zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytne zadavatelům maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání. Přečtěte si celé vyjádření k novele ZZVZ.

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020 (25.11.2020, video záznam)

Ministerstvo práce a sociálních věcí se záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj pořádalo pátý ročník konference.

Platforma odpovědného veřejného zadávání

Platforma sdružuje zadavatele, kteří se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Analýza: dopad veřejných zakázek na místní zaměstnanost a ekonomiku

Stáhněte si studii o dopadu veřejných zakázek na místní podniky a zaměstnanost.

Výstupy tržních konzultací k odpovědnému zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví

V červnu byla zahájena série tržních konzultací k odpovědnému (strategickému) zadávání veřejných zakázek na stavební práce. Setkali se významné stavební firmy a zadavatelé, kteří koncept odpovědného zadávání ve svých organizacích úspěšně praktikují.

Připravujeme pro Vás Institut OVZ

V září 2020 spouštíme Institut odpovědného veřejného zadávání.

DPP má nové dodavatele úklidových služeb autobusů, tramvají a areálů povrchu

Dopravní podnik hl.m. Prahy zadal veřejnou zakázku na úklidové služby v souladu se svou novou strategií odpovědného veřejného zadávání.

Nová kritéria GPP pro datová centra, serverovny a cloudové služby

Evropská komise v březnu zveřejnila nová dobrovolná kritéria GPP EU pro datová centra, serverovny a cloudové služby.

Videozáznam z konference Odpovědné veřejné zadávání 2019

Videozáznamy z konference Odpovědné veřejné zadávání 2019 je k dispozici na našem YouTube profilu. Najdete zde celou konferenci dle jednotlivých bloků a brzy i zajímavý sestřih.

MPSV nabídne slovenským partnerům zkušenosti odpovědného zadávání tendrů v sociální oblasti

22. října v rámci konference „Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie“ podepsalo v Trenčíně Ministerstvo práce a sociálních věcí se slovenským Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a s Úradom pre verejné obstarávanie prohlášení o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje odpovědného veřejného zadávání. Prohlášení je základem pro intenzivnější výměnu dobré praxe, metodických materiálů a spolupráci expertů. „Jsem […]

Seminář: Veřejné zakázky – Efektivní šetrné budovy, kvalitní vnitřní prostředí a novinky v dotacích

Česká rada pro šetrné budovy i letos pořádá sérii seminářů, kde se účastníci seznámí s novinkami v oblasti veřejných zakázek na šetrné, zdravé a energeticky efektivní budovy. Jeden z nich se koná v Praze v budově MPSV 20. listopadu 2019.

MPSV podepsalo memoranda o spolupráci s MČ Praha 7 a městem Jičín

Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného zadávání podepsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí nově s městskou částí Praha 7 a městem Jičín.

Ocenění pro projekt SOVZ

Na odborné konferenci PROBLEMATICKÉ INSTITUTY ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, která se konala 25. září 2019 v Praze, jsme obdrželi ocenění Inovátor roku 2019 v oblasti veřejných zakázek v České republice. Odborná konference byla zaměřena na problematické instituty zákona o zadávání veřejných zakázek, v dopoledním bloku se řečníci věnovali oblasti hodnocení kvality, které je v dnešní době stále aktuálním […]

Konference: Sociální přínosy veřejných zakázek (6/6/2019)

6. června 2019 v budově Ministerstva zemědělství se bude pod hlavičkou Evropské komise konat konference na téma „Sociální přínosy veřejných zakázek“.

EcoProcura 2018: čestné uznání pro MPSV

MPSV, respektive projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání byl nominován na ocenění PROCURA+ v kategorii Procurement Initiative of the Year. Vítězství v této kategorii získalo město Barcelona, nás těší účast mezi posledními čtyřmi finalisty. Navíc jsme převzali čestné uznání.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018

20. 9. 2018 se uskutečnila Konference ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách.

Pozvánka: Letní škola OVZ

1.–3. srpna 2018 pořádáme již druhý intenzivní seminář spojený s workshopem. Máte ve své organizaci zavedenu strategii odpovědného veřejného zadávání nebo jste si již v pilotních zakázkách aspekty OVZ vyzkoušeli? Teprve se k odpovědnému veřejnému zadávání odhodláváte? I pro vás je letní škola určena.

EK a OECD podpoří projekty strategického zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o iniciativě Evropské komise (DG REGIO) zaměřenou na použití strategického zadávání v kontextu kohezní politiky. DG REGIO vyzvalo ŘO a další instituce zodpovědné za zadávání k vyjádření zájmu k získání cílené podpory týkající se strategického zadávání.

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, připravený ve spolupráci s britskou organizací Action Sustainability, představil zúčastněným zástupcům zadavatelům veřejných zakázek komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zimní škola – OVZ nejen pro pokročilé (únor 2018)

První ze seminářů Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé se věnoval nejrůznějším tématům odpovědného veřejného zadávání, od etického nakupování některých potravin a výrobků, přes velké stavební zakázky, u kterých se někteří účastníci semináři podělili s ostatními o své praktické zkušenosti, jak podpořit férové dodavatelské vztahy, až po možnosti usnadnění účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách.

Přidal se další partner – memorandum o spolupráci s VŠCHT

Spolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily podpisem memoranda Ministerstvo práce a sociálních věcí a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Evropská komise spustila webovou konzultaci k SOVZ – zapojte se, přidejte názor

Za účelem shromáždění připomínek zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné veřejné zadávání spustila Evropská komise v průběhu prosince 2017 webovou konzultaci.

Nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další mají při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální aspekty.

Metodika pro odpovědné veřejné zadávání

Připravili jsme pro vás novou metodickou publikaci k problematice odpovědného veřejného zadávání. V publikaci jsou nejprve podrobně popsána související právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů OVZ. Dále jsou rozvedena konkrétní témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit.

Konference Strategické zadávání veřejných zakázek (2. 6. 2017, Paříž)

Zvýšit povědomí o přínosech strategického přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi decision makery a komunitou zabývající se veřejným zadáváním si za cíl klade konference Strategic Public Procurement, která se uskuteční 2. června 2017 v Paříži. Odborníci představí strategický přístup k zadávání veřejných zakázek s důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace.

Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017)

Regionální rozvoj, podpora sociálního podnikání a společenská odpovědnost byla hlavní témata veletrhu, který se konal ve středu 19. dubna 2017 v Hradci Králové. Během dopoledního programu a následně i v odpoledním workshopu bylo představeno téma ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

SEMINÁŘ: Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky (18. 4. 2017)

Možnostem, jak podporovat sociální podniky prostřednictvím veřejných zakázek se bude věnovat seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky, který organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Seminář se koná se 18. dubna 2017 od 9.30 hod. na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava 702 18).

V Londýně se konal 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sešlo 8. února v Londýně, kde se konal již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovalo se mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

Mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“

Inovace ve veřejných zakázkách a jejich úloha při podpoře ekonomického růstu a investic, podpora středních a malých podniků a jejich větší zapojení do veřejných zakázek – to byla základní témata mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“, kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně Evropská komise ve spolupráci s německými orgány veřejné správy, především se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.

Konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“

Dne 15. 9. 2016 se v Praze, v Lichtenštejnském paláci konala konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zemědělství, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.