Novinky

Setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání

24. července 2024 proběhlo setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky. Diskuse se vedla o tématech veřejného zadávání na podporu efektivity vynakládání veřejných prostředků, které jsou současně prioritami Usnesením vlády schválené Národní strategie veřejného zadávání, a dále se mluvilo o opatřeních a následné implementaci v českém prostředí veřejného zadávání. „Veřejné nákupy a investice […]

Dodávky potravin do nemocnic

V úterý 23. července proběhl webinář k minimálním standardům OVZ pro dodávky potravin do nemocnic. Monika Dobrovodská mj. pojmenovala základní principy Akčního plánu udržitelného nakupování s harmonizovanou databází minimálních standardů OVZ pro vybrané předměty plnění a doc. Jan Moudrý možnosti implementace bioprodukce v rámci veřejného zadávání. Pro více informací nebo případné podněty směrujte na Moniku […]

BBG Austria nabízí nový čtyřletý vzdělávací program PPE+ Europe 2024-2028!

Na Portále VZ bylo 23. 12. uveřejněno stanovisko expertní skupiny MMR, které nabízí poměrně jasné vodítko pro problematické oblasti úvah o nových zásadách doplněných do § 6 v odstavci 4 ZZVZ.

Kulatý stůl k potravinám

Stáhněte si studii o dopadu veřejných zakázek na místní podniky a zaměstnanost.

Kulatý stůl k minimálním standardům OVZ na potraviny

Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání je nezbytným prvkem implementace tohoto strategického přístupu.

Jak zohlednit sociálně odpovědné zadávání u zakázek na ostrahu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh, jak zohlednit sociálně odpovědné zadávání u zakázek na ostrahu, a to v rámci Akčního plánu udržitelného nakupování (APUN), vznikajícího na základě Národní strategie veřejného zadávání. APUN bude obsahovat minimální standardy odpovědného veřejného zadávání (OVZ) pro vybrané předměty plnění. Jedním z takto upravovaných předmětů plnění jsou veřejné zakázky na zajištění ostrahy objektů a […]

Nabízíme červnový newsletter

Přinášíme aktuální newsletter vydávaný v rámci aktivit Národní strategie veřejného zadávání. Červnové vydání přináší přehled akcí, které se konaly minulý měsíc, a že jich nebylo v oblasti veřejných zakázek málo! Tou jistě nejvýznamnější akcí byl eBF nákupní festival v Ostravě, odkud si vrchní ředitelka Leona Gergelová Šteigrová odvezla dvě ocenění – 1. místo v kategorii TREND PUBLIC […]

Leona Gergelová Šteigrová a MMR získali ocenění eBF TREND PUBLIC a MASTER PUBLIC

Vláda ČR projednala zprávu o vývoji odpovědného veřejného zadávání.

eBF nákupní festival Ostrava 11. – 14. června 2024

MMR STAGE – Výzvy a inovace ve veřejném zadávání Dramaturgii programu scény Ministerstva pro místní rozvoj a slovenského Úradu pre verejne obstarávanie připravily  Leona Gergelová Šteigrová a Adéla Havlová. Těšit se můžete na témata z oblasti udržitelnosti, digitalizace, inovací aj. Z Ministerstva pro místní rozvoj je rovněž moderátorská dvojice Ondřej Ječný a Adam Gromnica. Stage […]

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉHO NAKUPOVÁNÍ Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání – POTRAVINY

V návaznosti na Vládou ČR schválenou Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028, ve které se Ministerstvo pro místní rozvoj zavázalo připravit Akční plán udržitelného nakupování s minimálními standardy odpovědného veřejného zadávání, mj. pro nákupy potravin, se za tímto účelem dnes konalo setkání u kulatého stolu k potravinám, kde […]

Úvodní setkání Platformy veřejného zadávání

První prezenční setkání Platformy veřejného zadávání proběhlo 30. – 31. května. Děkujeme všem účastníkům za aktivní účast a sdílení příkladů dobré praxe a inspirativní diskuse a návrhy pro další příležitosti spolupracovat na rozvoji veřejných zakázek. Pokud máte projekt, který by mohl být součástí této iniciativy, neváhejte nás kontaktovat na emailovou adresu: PlatformaVZ@mmr.gov.cz.

Školní stravování

Školnímu stravování se věnuje tyto dny konference v Pardubicích pořádaná Společností pro výživu a hned v úvodu její předseda, MUDr. Tláskal z FN Motol, zmínil, že na environmentální roli školního stravování poukazuje i WHO. V průběhu dne pak zaznívaly nejrůznější pohledy na stravování (zejména) školou povinných dětí. Živou debatu odpoledne otevřelo představení aktualizace spotřebního koše, na němž pracuje Meziresortní […]

Nové vydání newsletteru

Nové vydání newsletteru přináší informace o akcích, které proběhly v uplynulém měsíci. Mezi ně patří kulaté stoly k jednotlivým komponentám Národní strategie veřejného zadávání a také ocenění, které tým Národní strategie získal v prvním ročníku cen Ministerstva vnitra Úřednický čin roku. V rámci Platformy veřejného zadávání sbíráme příklady dobré praxe. Podělte se s námi a […]

Udržitelné a zdravé stravování

Na udržitelné a zdravé stravování se zaměřil dnešní kulatý stůl pořádaný Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a Státním zdravotním ústavem. Kolegyně Monika Dobrovodská na něm představila teze minimálních standardů odpovědného veřejného zadávání pro dodávky potravin do institucionálního stravování jako součásti připravovaného Akčního plánu udržitelného nakupování, jednoho ze zásadních implementačních opatření Národní strategie veřejného zadávání. Ke stažení […]

Národní strategie na setkání krajů v Brně

Širší tým Národní strategie veřejného zadávání využil pozvání a příležitosti prezentovat Strategii a její dílčí komponenty na setkání krajů, které se konalo 23. – 24. dubna v prostorách secesní vily Löw-Beer v Brně. Konkrétně vystoupila Regina Hulmanová a představila koncept centrálních nákupů a Monika Dobrovodská Akční plán udržitelného nakupování. Koncept profesionalizace, který je nedílnou součástí […]

Vyšlo nové číslo časopisu Regiony

Nové vydání časopisu Regiony přináší titulní rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem o digitalizaci stavebního řízení. Vrchní ředitelka Leona Gergelová Šteigrová představuje reformu přezkumu zadávání veřejných zakázek a Marie Janečková pojetí Národní strategie veřejného zadávání. 📰 Elektronickou verzi časopisu nabízíme zde.

Ministerstvo zdravotnictví představilo své Doporučení pro nákupy potravin do nemocnic

Zástupci Ministerstva zdravotnictví společně s členy poradního týmu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a členy Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování uspořádali první seminář k představení „Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic“. Doporučení je ke stažení zde. Ministerstvo pro místní rozvoj v Meziresortní pracovní skupině zastupuje Monika Dobrovodská. Včerejší seminář byl určen […]

Tým Národní strategie veřejného zadávání získal cenu Ministerstva vnitra “Úřednický čin roku” v kategorii: Skvělá spolupráce

Byly vyhlášeny ceny MVČR “Úřednický čin roku”. 17. dubna proběhlo vyhlášení cen MVČR Úřednický čin roku a ze 130 nominovaných v šesti kategoriích získal tým MMR cenu v kategorii Skvělá spolupráce za vypracování Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 zde. 🔹 Národní strategie veřejného zadávání staví na třech pilířích: ekonomické […]

Kulatý stůl – JAK VYUŽÍT UMĚLOU INTELIGENCI VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Národní strategie veřejného zadávání pro období let 2024 – 2028 otevírá téma, jak využít umělou inteligenci (AI) ve veřejných zakázkách. Umělou inteligenci vnímáme jako aktuální trend a současně jako nástroj pro zefektivnění lidských zdrojů v organizacích, který nesporně povede k transformaci trhu. Pozvání ke kulatému stolu, který se konal […]

Podpora centrálních nákupů – kulatý stůl 10. 4. 2024

Národní strategie veřejného zadávání přichází s návrhem vytvořit systém kombinující centralizaci ve správě ministerstev a optimalizovat nabídku centrálních nákupů krajů s potenciálem adresnější podpory menším zadavatelům a umožnit jim tak nákup širokého spektra komodit se všemi výhodami, které centralizace pověřujícím zadavatelům přináší. Kulatého stolu se zúčastnili zástupci všech krajů, kteří diskutovali o nastavení procesů a […]

Nové vydání newsletteru k Národní strategii veřejného zadávání

Vyšel newsletter vydávaný v rámci aktivit Národní strategie veřejného zadávání. V březnovém čísle nabízíme ohlédnutí za konferencí “Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování” a zveřejňujeme záznam z dopoledního i odpoledního programu. Dále nabízíme přehled školení z Portálu veřejných zakázek a informace o tématech kulatých stolů týkajících se priorit strategie. […]

Workshop BIM 2.0 – Restart pro VZ

Ve dnech 13. a 14. března 2024 se v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) uskutečnila společná akce Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro veřejné zakázky. Workshopu zaměřeného na komplexní pojetí metody BIM a jejího využití ve stavebních zakázkách se zúčastnilo na 150 zájemců z řad osob podílejících se na zadávacích řízeních, tj. zakázkářů, investičních techniků, právníků, správců majetku, administrátorů, advokátů příp. dodavatelů realizujících […]

Kulatý stůl k profesionalizaci veřejných zakázek

V rámci dnešního kulatého stolu se na Ministerstvu pro místní rozvoj sešla téměř třicítka odborníků k tématu profesionalizace veřejného zadávání, které je jednou z kapitol Národní strategie veřejného zadávání. Účastníci z řad zadavatelů a státních institucí se shodli na potřebě posílení vzdělávání osob odpovědných za veřejné nakupování, zejména v oblasti ekonomické nebo v oblasti znalosti komodit a […]

Udržitelné potraviny do institucionálního stravování

Taky jste zaznamenali, že probíhá celá řada pracovních skupin a iniciativ ve vztahu k nákupům potravin do účelových stravovacích zařízení? Shrnujeme přehledně, o které se jedná, ve kterých aspektech se setkávají, a co přinesou jejich výstupy nového pro udržitelné nákupy potravin veřejnými institucemi.   Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsme zpracovali Národní strategii veřejného zadávání […]

Záznam konference Národní strategie veřejného zadávání a nové výzvy ve veřejném nakupování

Nabízíme záznam konference z 29. 2. 2024 Národní strategie veřejného zadávání a nové výzvy ve veřejném nakupování Dopolední část: 1. část   Odpolední část: záznam 2. část Konference Národní strategie veřejného zadávání v ČR a nové výzvy ve veřejném nakupování – 2. část (youtube.com)      

Tisková zpráva MMR: Nová strategie veřejných nákupů pomůže posunout ekonomiku kupředu

Tisková zpráva Ministerstvo pro místní rozvoj představilo Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024 až 2028, která klade důraz na strategický rozměr veřejných zakázek. Na půdě resortu se s ní seznámili účastníci odborné konference. Mluvili také o nových výzvách veřejného nakupování. „Tato strategie je, pokud jde o záběr a komplexnost, první opravdu koncepční materiál […]

Brožura ke konferenci 29. 2. 2024

3. – 4. října 2022 chystáme dvě mezinárodní konference. 

Je to oficiální! Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 schválena Usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2024 č. 117.

Ve středu 21. února 2024 byla schválena Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 Usnesením Vlády České republik USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. února 2024 č. 117.

Tisková zpráva: Vláda schválila Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období 2024–2028

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se v České republice koná první Konference managementu udržitelnosti.

Vyšel nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání

Nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání přináší finální verzi Strategie, pozvánku na konferenci a nahlédnutí do jejího programu. Dále nabídku vzdělávání jak v rámci MMR, tak v partnerství s Univerzitou Karlovou. Newsletter je k dispozici ke stažení zde.  

Představujeme finální program konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování

Konference se koná 29. 2. 2024 od 9:30 do 16:00. Program konference Kapacita sálu je již naplněna, nabízíme registraci na online sledování zde.

Zveřejňujeme program konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování. Zároveň spouštíme registraci na online sledování.

Seznamte se s programem konference Národní strategie veřejného zadávání v České republice a nové výzvy veřejného nakupování Program konference  Registrace na online sledování je spuštěna zde.

Zero Carbon Roadmap České republiky

Dne 24. 1. 2024 se v nové budově ČSOB na Praze 5 uskutečnila tisková konference k představení Zero Carbon Roadmap ČR. Dokument přehledně shrnuje stávající stav českého stavebnictví v kontextu emisí a prezentuje možné scénáře vedoucí ke klimaticky neutrálnímu fondu budov. Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami identifikuje hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhuje […]

Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 zveřejněna

Dokument Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 je k dispozici ke stažení zde. “Ministerstvo připravilo Národní strategii veřejného zadávání, která více zohledňuje potřeby měst a obcí, podporuje centralizaci zakázek na regionální úrovni a povede ke kvalitnějšímu plnění ze strany dodavatelů. Usilujeme o to, aby veřejné nákupy byly rychlé, […]

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k institucionálnímu stravování

Zástupci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili způsoby pro zlepšení kvality jídla nabízeného ve školách, nemocnicích či zařízeních sociálních služeb Odborníci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představili na semináři „Stravování ve veřejných institucích 2024“ způsoby, díky kterým je již nyní možné pro stravovací provozy škol, nemocnic a zařízení sociálních služeb nakupovat kvalitní potraviny. Diskutovalo […]

“Veřejné nákupy potřebují předvídatelné prostředí”, říká Ivan Bartoš v rozhovoru pro časopis Veřejné zakázky v praxi

Jako ministr pro místní rozvoj působí Ivan Bartoš od prosince 2021. Jak hodnotí vývoj veřejného zadávání v Česku v posledních letech? Co podle něj českým veřejným zakázkám schází? Co považuje za největší úspěchy posledních dvou let na poli digitalizace a co nás v daném směru letos čeká ve veřejných zakázkách? Nejen na uvedené otázky odpovídal […]

Newsletter Národní strategie veřejného zadávání

Vydáváme newsletter k tématu Národní strategie veřejného zadávání. Aktuální znění newsletteru je ZDE.

Gamechanging moment! Přijímáme připomínky k Národní strategii veřejného zadávání. Využijte této příležitosti a staňte se součástí změny ve veřejném zadávání.

Představujeme Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024 – 2028, která se váže na Programové prohlášení vlády a je zpracována na základě plnění usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022. V současné chvíli probíhá mezirezortní připomínkové řízení. S […]

Save the date 29. února 2024 konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování

29. února 2024 se bude konat konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a současně garant v oblasti digitalizace a čerpání prostředků EU pořádá konferenci na téma Národní strategie veřejného nakupování. Akce se bude konat v konferenčním sále Akademie veřejného investování, Pařížská 935/4, 110 00 […]

Setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky

27. listopadu 2023 proběhlo setkání Řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání České republiky.  Diskuse se vedla o tématech veřejného zadávání na podporu efektivity vynakládání veřejných prostředků, které jsou současně prioritami navrhované Národní strategie veřejného zadávání, opět se představila vize a účel, a dále se otevřela diskuse o opatřeních a následné implementaci v českém prostředí veřejného […]

Setkání zástupců V4 plus

Česká republika v současné době připravuje Národní strategii veřejného zadávání včetně Akčního plánu udržitelného nakupování. Cílem České republiky při tvorbě Strategie veřejného zadávaní je zlepšit po všech stránkách prostředí ve kterém se veřejné zakázky realizují a veřejné prostředky byly vynakládaný v souladu se strategickými celospolečenskými cíli, zejména s důrazem na udržitelnost, efektivitu, kvalitu a inovace veřejného zadávání. Na […]

Řídící výbor Národní strategie veřejného zadávání ČR

17. října proběhlo na pozvání vrchní ředitelky sekce Leony Gergelové Šteigrové první setkání řídícího výboru Národní strategie veřejného zadávání. Kontext vzniku strategie Nákupy veřejného sektoru dosahují ročně výše 990 mld. Kč, tedy zhruba 15 % HDP ČR. Veřejné nákupy a investice tak představují zcela zásadní hybnou a formující sílu pro ekonomiku a český trh. Z […]

Pozvánka: Letní škola OVZ

1.–3. srpna 2018 pořádáme již druhý intenzivní seminář spojený s workshopem. Máte ve své organizaci zavedenu strategii odpovědného veřejného zadávání nebo jste si již v pilotních zakázkách aspekty OVZ vyzkoušeli? Teprve se k odpovědnému veřejnému zadávání odhodláváte? I pro vás je letní škola určena.

EK a OECD podpoří projekty strategického zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o iniciativě Evropské komise (DG REGIO) zaměřenou na použití strategického zadávání v kontextu kohezní politiky. DG REGIO vyzvalo ŘO a další instituce zodpovědné za zadávání k vyjádření zájmu k získání cílené podpory týkající se strategického zadávání.

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, připravený ve spolupráci s britskou organizací Action Sustainability, představil zúčastněným zástupcům zadavatelům veřejných zakázek komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zimní škola – OVZ nejen pro pokročilé (únor 2018)

První ze seminářů Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé se věnoval nejrůznějším tématům odpovědného veřejného zadávání, od etického nakupování některých potravin a výrobků, přes velké stavební zakázky, u kterých se někteří účastníci semináři podělili s ostatními o své praktické zkušenosti, jak podpořit férové dodavatelské vztahy, až po možnosti usnadnění účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách.

Přidal se další partner – memorandum o spolupráci s VŠCHT

Spolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily podpisem memoranda Ministerstvo práce a sociálních věcí a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Evropská komise spustila webovou konzultaci k SOVZ – zapojte se, přidejte názor

Za účelem shromáždění připomínek zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné veřejné zadávání spustila Evropská komise v průběhu prosince 2017 webovou konzultaci.

Nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další mají při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální aspekty.

Metodika pro odpovědné veřejné zadávání

Připravili jsme pro vás novou metodickou publikaci k problematice odpovědného veřejného zadávání. V publikaci jsou nejprve podrobně popsána související právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů OVZ. Dále jsou rozvedena konkrétní témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit.

Konference Strategické zadávání veřejných zakázek (2. 6. 2017, Paříž)

Zvýšit povědomí o přínosech strategického přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi decision makery a komunitou zabývající se veřejným zadáváním si za cíl klade konference Strategic Public Procurement, která se uskuteční 2. června 2017 v Paříži. Odborníci představí strategický přístup k zadávání veřejných zakázek s důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace.

Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017)

Regionální rozvoj, podpora sociálního podnikání a společenská odpovědnost byla hlavní témata veletrhu, který se konal ve středu 19. dubna 2017 v Hradci Králové. Během dopoledního programu a následně i v odpoledním workshopu bylo představeno téma ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

SEMINÁŘ: Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky (18. 4. 2017)

Možnostem, jak podporovat sociální podniky prostřednictvím veřejných zakázek se bude věnovat seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky, který organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Seminář se koná se 18. dubna 2017 od 9.30 hod. na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava 702 18).

V Londýně se konal 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sešlo 8. února v Londýně, kde se konal již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovalo se mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

Mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“

Inovace ve veřejných zakázkách a jejich úloha při podpoře ekonomického růstu a investic, podpora středních a malých podniků a jejich větší zapojení do veřejných zakázek – to byla základní témata mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“, kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně Evropská komise ve spolupráci s německými orgány veřejné správy, především se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.

Konference “Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti”

Dne 15. 9. 2016 se v Praze, v Lichtenštejnském paláci konala konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zemědělství, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.