Novinky

Inspirace pro nákup potravin ze Švédska

Švédská Národní strategie veřejného zadávání má pro nákup potravin ambiciózní cíl: 60 % potravin z ekologického zemědělství. Mimo to ale poskytují obědy dětem ve školách zdarma, formou bufetu a každý den je jedno z hlavních jídel bezmasé. Učitelé i další nepedagogičtí pracovníci jí s dětmi, školní kuchyně jsou otevřené a jejich vedoucí se s dětmi o přípravě pokrmů běžně […]

Na pravidelném setkání leaderů „nejen“ odpovědného veřejného zadávání se diskutovala témata národní strategie veřejného nakupování

22. – 23. února 2023 proběhlo setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání, kterou tým projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ organizovalo v úzké spolupráci s gestorem veřejného investování Ministerstvem pro místní rozvoj. „Veřejné nákupy a investice je třeba propojit se strategickými cíli udržitelnosti a efektivity“, rezonovalo celým setkáním. Diskuse se vedla […]

Newsletter OVZ

Vyšel již 68. a v letošním roce poslední newsletter projektu Odpovědné veřejné zadávání. Mimo jiné nabízí přehled a přístup ke všem online seminářům, které se letos konaly v rámci Institutu odpovědného veřejného zadávání.   Již tradičně nabízíme příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí, tentokrát na téma úklidových služeb včetně aktualizované Definice ekologického úklidu. […]

Krabice od vína za zakázky putuje do Ostravy, Žďáru a na Vysočinu

Zástupci měst a kraje převzali na Ministerstvu pro místní rozvoj cenu za hospodárné a transparentní veřejné zakázky. V žebříčku Zindex.cz nově vedle tradičních kritérií figuruje i hodnocení úřadů ze strany uchazečů o veřejné zakázky, které právě rozhodlo o těsném prvenství Vysočiny i Ostravy. Více naleznete ZDE.  

Nenechte si ujít záznam konference Odpovědné veřejné zadávání 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo 4. října 2022 již sedmý ročník mezinárodní odborné konference Odpovědné veřejné zadávání 2022. Témata konference za zaměřila na aktuální trendy a zkušenosti ve strategickém zadávání veřejných zakázek v evropském kontextu.    Záznamy jednotlivých částí včetně prezentací naleznete ZDE.

Nenechte si ujít záznam konference Inovace ve veřejných zakázkách a strategické zadávání veřejných zakázek

Stěžejním tématem mezinárodní odborné konference INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK s podtitulem AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY, kterou dne 3. října 2022 uspořádali Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj, byl potenciál strategického přístupu k veřejnému nakupování v ČR v mezinárodním a zejména evropském kontextu trendů ve strategickém a odpovědném zadávání veřejných […]

VII. ročník již tradiční mezinárodní konference MPSV nastínil klíčové kroky ke ZMĚNĚ ke strategickým veřejným nákupům

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo 4. října 2022 již sedmý ročník mezinárodní odborné konference Odpovědné veřejné zadávání 2022. Témata konference za zaměřila na aktuální trendy a zkušenosti ve strategickém zadávání veřejných zakázek v evropském kontextu.   Na konferenci téma strategického směřování veřejných nákupů mimo jiné podpořili náměstek ministra práce a sociálních věcí Stanislav Klik, náměstkyně […]

Na konferenci rezonovala shoda o tom, že strategické zadávání veřejných zakázek je prioritou

Stěžejním tématem mezinárodní odborné konference INOVACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A STRATEGICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK s podtitulem AKTUÁLNÍ TRENDY A VÝZVY, kterou dne 3. října 2022 uspořádali Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj, byl potenciál strategického přístupu k veřejnému nakupování v ČR v mezinárodním a zejména evropském kontextu trendů ve strategickém a odpovědném zadávání veřejných […]

Vyšlo nové dvojčíslo newsletteru OVZ

Vyšlo nové vydání newsletteru o rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice a EU. V tomto mimořádném dvojčísle si nenechte ujít úvodník od Leony Gergelové Šteigrové, kde se dozvíte novinky, které se v létě v projektu OVZ přihodily. Zájemcům rovněž připomínáme registraci na dvoudenní konferenci 3. a 4. října 2022 v Kongresovém centru České národní banky […]

Pravidelné setkání leaderů odpovědného veřejného zadávání akcentovalo vznik národní strategie veřejného nakupování

8. a 9. září 2022 proběhlo setkání Platformy odpovědného veřejného zadávání. Během jednání rezonovala potřeba efektivního a funkčního nastavení Národní strategie veřejného nakupování v České republice, která by obsahovala jasné cíle a priority a zároveň nastavila řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských přínosů se zvláštním zaměřením na velké strategické nákupy s výrazným dopadem. Národní strategie […]

MPSV součástí sítě Procura+

Již v roce 2018 byl projekt Odpovědné veřejné zadávání oceněn Čestným uznáním Procura+. Nyní se o nás dočtete i na webu Procura+ a Ministerstvo práce a sociálních věcí se tak oficiálně stává součástí sítě Procura+.

Nové číslo newsletteru OVZ

Vyšlo nové vydání newsletteru o rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice a EU. V tomto mimořádném dvojčísle si nenechte ujít úvodník od Leony Gergelové Šteigrové, kde se dozvíte novinky, které se v létě v projektu OVZ přihodily. Zájemcům rovněž připomínáme registraci na dvoudenní konferenci 3. a 4. října 2022 v Kongresovém centru České národní banky […]

Konference managementu udržitelnosti

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se v České republice koná první Konference managementu udržitelnosti.

Konference OVZ 2022

3. – 4. října 2022 chystáme dvě mezinárodní konference. 

Město Jičín připravuje Strategii stravování

Město Jičín realizuje odpovědné zadávání svých zakázek s ohledem na strategickou vizi města již delší dobu.  Nyní se zavázalo vytvořit strategii, kterou by se měly řídit jídelny ve školách. Město Jičín chce v oblasti stravování  maximálně podporovat zejména snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu z důvodů zdravotních, ekologických, vzdělávacích, ekonomických, sociálních nebo kulturních, a […]

Nenechte si ujít záznam dalšího z workshopů ze série k BEST VALUE APPROACH – tentokrát ke stavebním zakázkám

Nabízíme Vám ZÁZNAM WORKSHOPU, který je zaměřen na uplatnění BVA v praxi při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.  Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky od její přípravy, hodnocení až po její realizaci. To vše si ukážeme na konkrétních zakázkách. Prezentace z workshopu je k dispozici ZDE. Poznámka: Zájemcům o tento praktický workshop doporučujeme, nemají-li již […]

Nenechte si ujít záznam workshopu Metoda BEST VALUE APPROACH v praxi veřejných nákupů – strážní a úklidové služby

Nabízíme Vám ZÁZNAM WORKSHOPU, který je zaměřen na uplatnění BVA v praxi při zadávání veřejných zakázek na strážní a úklidové služby.  Provedeme Vás celým procesem veřejné zakázky od její přípravy, hodnocení až po její realizaci. To vše si ukážeme na konkrétních zakázkách. Prezentace z workshopu je k dispozici ZDE. V rámci workshopu budete pracovat s těmito […]

Nenechte si ujít Záznam úvodního semináře BEST VALUE APPROACH v praxi českých nákupů

Nabízíme Vám záznam semináře, který představil inovativní metodu hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“) a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice. Metoda BVA je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč jednotlivými předměty plnění veřejných zakázek. Registrujte se ZDE. Na tento úvodní seminář budou navazovat další tři […]

Pozvánka: Letní škola OVZ

1.–3. srpna 2018 pořádáme již druhý intenzivní seminář spojený s workshopem. Máte ve své organizaci zavedenu strategii odpovědného veřejného zadávání nebo jste si již v pilotních zakázkách aspekty OVZ vyzkoušeli? Teprve se k odpovědnému veřejnému zadávání odhodláváte? I pro vás je letní škola určena.

EK a OECD podpoří projekty strategického zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o iniciativě Evropské komise (DG REGIO) zaměřenou na použití strategického zadávání v kontextu kohezní politiky. DG REGIO vyzvalo ŘO a další instituce zodpovědné za zadávání k vyjádření zájmu k získání cílené podpory týkající se strategického zadávání.

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, připravený ve spolupráci s britskou organizací Action Sustainability, představil zúčastněným zástupcům zadavatelům veřejných zakázek komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zimní škola – OVZ nejen pro pokročilé (únor 2018)

První ze seminářů Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé se věnoval nejrůznějším tématům odpovědného veřejného zadávání, od etického nakupování některých potravin a výrobků, přes velké stavební zakázky, u kterých se někteří účastníci semináři podělili s ostatními o své praktické zkušenosti, jak podpořit férové dodavatelské vztahy, až po možnosti usnadnění účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách.

Přidal se další partner – memorandum o spolupráci s VŠCHT

Spolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily podpisem memoranda Ministerstvo práce a sociálních věcí a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Evropská komise spustila webovou konzultaci k SOVZ – zapojte se, přidejte názor

Za účelem shromáždění připomínek zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné veřejné zadávání spustila Evropská komise v průběhu prosince 2017 webovou konzultaci.

Nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek

Vláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další mají při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální aspekty.

Metodika pro odpovědné veřejné zadávání

Připravili jsme pro vás novou metodickou publikaci k problematice odpovědného veřejného zadávání. V publikaci jsou nejprve podrobně popsána související právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů OVZ. Dále jsou rozvedena konkrétní témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit.

Konference Strategické zadávání veřejných zakázek (2. 6. 2017, Paříž)

Zvýšit povědomí o přínosech strategického přístupu k zadávání veřejných zakázek mezi decision makery a komunitou zabývající se veřejným zadáváním si za cíl klade konference Strategic Public Procurement, která se uskuteční 2. června 2017 v Paříži. Odborníci představí strategický přístup k zadávání veřejných zakázek s důrazem na udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace.

Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017)

Regionální rozvoj, podpora sociálního podnikání a společenská odpovědnost byla hlavní témata veletrhu, který se konal ve středu 19. dubna 2017 v Hradci Králové. Během dopoledního programu a následně i v odpoledním workshopu bylo představeno téma ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK.

SEMINÁŘ: Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky (18. 4. 2017)

Možnostem, jak podporovat sociální podniky prostřednictvím veřejných zakázek se bude věnovat seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky, který organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC. Seminář se koná se 18. dubna 2017 od 9.30 hod. na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje (ul. 28. října 117, Ostrava 702 18).

V Londýně se konal 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sešlo 8. února v Londýně, kde se konal již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovalo se mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

Mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“

Inovace ve veřejných zakázkách a jejich úloha při podpoře ekonomického růstu a investic, podpora středních a malých podniků a jejich větší zapojení do veřejných zakázek – to byla základní témata mezinárodní konference „Inovativní přístupy v rámci zadávání veřejných zakázek“, kterou 26. října 2016 uspořádala v Berlíně Evropská komise ve spolupráci s německými orgány veřejné správy, především se Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.

Konference “Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti”

Dne 15. 9. 2016 se v Praze, v Lichtenštejnském paláci konala konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zemědělství, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.