CZ EN

Kulatý stůl k potravinám

Na včerejším setkání se zástupci ekologických zemědělců a dodavatelů biopotravin byly představeny jak navržené povinné, tak doporučující minimální standardy odpovědného veřejného zadávání pro dodávky potravin do institucionálního stravování.
Diskuse se zaměřila zejména na možnosti trhu reagovat na povinný podíl 5 % finančního objemu potravin pocházejících z ekologického zemědělství v podlimitnich a nadlimitnich veřejných zakázkách. Je to moc nebo málo? Většina diskutujících se shodla, že 5% je citlivě nastaveno s ohledem na možnosti tuzemského trhu. Okrajově dokonce zaznělo, že by procentní podíl mohl být stanoven i vyšší.
Každopádně účastníci kulatého stolu zaměřeného na možnosti producentů a dodavatelů biopotravin se shodli, že stanovení minimálnich standardů OVZ, nákupy udržitelných potravin veřejnou správou, jsou krokem správným směrem a vyjádřili mu podporu.