CZ EN

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k novele ZZVZ

Nová zásada v § 6 ZZVZ musí být i dle stanoviska expertní skupiny MMR v rovnováze s ostatními zásadami a s principem 3E.  Důležité jsou zejména tyto aspekty:

Právě takto uchopené pojetí nové zásady v ZZVZ může významně pomoci tomu, aby se pro zadavatele volba možných sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací nestala nechtěným problémem, ale příležitostí i pro zvýšení kvality plnění, zlepšení dopadů veřejné zakázky či získání přidané hodnoty z hlediska společenských a environmentálních cílů.

Další zdroje a stanoviska MMR najdete na následujících odkazech: Metodická stanoviska – Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz)

A stanovisko expertní skupiny MMR: Stanovisko-k-právním-otázkám-spojeným-se-zavedením-nových-zásad-zadávání-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz)