CZ EN

Evropská komise spustila webovou konzultaci k SOVZ – zapojte se, přidejte názor

Za účelem shromáždění připomínek zainteresovaných subjektů ohledně rozsahu a struktury pokynů Evropské komise pro sociálně odpovědné veřejné zadávání spustila Evropská komise v průběhu prosince 2017 webovou konzultaci.

Konzultace je dostupná na stránkách: https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_cs a probíhá formou vyplňování on-line dotazníků, které jsou k dispozici ve 23 jazykových verzích (včetně české).

K zasílání svých názorů a připomínek jsou zváni zejména zástupci veřejného sektoru, dodavatelů, neziskového sektoru, odborových organizací, akademické sféry, jakož i soukromého sektoru.

Shromážděné názory a připomínky by měly mimo jiné napomoci při vytváření nových metodických pokynů, které následně přiblíží zájemcům o problematiku téma společensky odpovědného veřejného zadávání, případně i příklady dobré praxe. Konzultace jsou otevřeny do 1. března 2018.