CZ EN

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, který se konal 15. března v Praze, jsme připravili ve spolupráci s britskou Action Sustainability. Účastníkům z řad zadavatelů veřejných zakázek představil komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Helen Carter a Alex Giles, konzultantky se zkušenostmi v oblasti udržitelnosti v dodavatelských řetězcích, seznámily účastníky akce s udržitelným a společensky odpovědným nakupováním. Tento přístup zahrnuje jednak porozumění základům udržitelného nakupování – zadávání zakázek, začlenění udržitelnosti do politiky a strategie nákupních procesů v konkrétní organizaci, tak i samotné řízení příslušných postupů, rozdělení odpovědností, identifikování zainteresovaných stran a komunikaci s nimi, nastavení priorit, ale také i měření a vyhodnocování výsledků. Udržitelné nakupování by se mělo vždy stát součástí již existujících procesů a postupů, nemělo by se jednat o nový, samostatně vyčleněný proces, protože jedině tak lze dosáhnout vytyčených cílů.

Na semináři se debatovalo i o konkrétních příkladech a účastníci si vyzkoušeli, jak nad aspekty udržitelnosti v nákupech organizací přemýšlet. Seznámili se také s pokyny ISO 20400 o udržitelném nakupování, aby se při implementací odpovědného zadávání zakázek ve své organizaci mohli tímto komplexním přístupem inspirovat. Více informací najdete také na www.iso20400.org.

Pokud máte zájem o prezentace nebo o český překlad normy ISO, napište nám na eva.chvalkovska@mpsv.cz.

IMG_6874_a IMG_6869_a IMG_6861_a IMG_6849_a