CZ EN

Přidal se další partner – memorandum o spolupráci s VŠCHT

vscht_exterier01_orezSpolupráci na projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání potvrdily podpisem memoranda Ministerstvo práce a sociálních věcí a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  (VŠCHT Praha) se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek zejména s ohledem na obecné priority a cíle při nakládání se svěřeným majetkem a finančními prostředky. Pro VŠCHT Praha je v rámci spolupráce důležité vyhledávání vhodných příležitostí pro zefektivnění vynakládání veřejných prostředků a uplatnění sociálních a environmentálních aspektů ve svých zakázkách.

V rámci spolupráce na projektu se VŠCHT Praha hodlá zaměřit na podporu důstojných pracovních podmínek, využívání ekologicky šetrných materiálů, výrobků a postupů, dále pak na podporu malých a středních podniků a podporu regionálních dodavatelů a na etické nakupování.