CZ EN

Je to oficiální! Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 schválena Usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2024 č. 117.

Ve středu 21. února 2024 byla schválena Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 Usnesením Vlády České republik USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. února 2024 č. 117.