CZ EN

Kontrolní list odpovědného zadávání pro stavební práce – nástroj pro přípravu veřejné zakázky a odůvodnění (ne)uplatnění aspektů udržitelnosti

Při přípravách veřejné zakázky na stavební práce může zadavatel zvažovat mnoho aspektů sociálně a environmentálně odpovědného zadávání.  Při tomto plánování je skvělou pomůckou praktický checklist: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce. Vyplněný checklist pak může sloužit i k odůvodnění, proč dané aspekty zadavatel uplatnil nebo proč některé neuplatnil.

Checklist je rozdělen na dvě části; v první jsou popsány aspekty environmentálně šetrných řešení cílené na témata: snížení energetické náročnosti výstavby a uhlíkové stopy budovy, šetrné nakládání se zdroji surovin a podpora cirkulární ekonomiky, šetrné nakládání s vodou a adaptace na změnu klimatu, práce s lokalitou a zdravé vnitřní prostředí.

Druhá část doplňuje aspekty možností využití pomocných nástrojů a postupů, které přispívají k zmírnění negativních dopadů na životní prostředí.

Ke stažení jsou dvě verze

Kontrolní list vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a s Českou radou pro šetrné budovy.

Kontrolní list pro stavební práce je vhodné využít v kombinaci s obecným checklistem, který je dostupný opět ve dvou verzích