CZ EN

Platforma odpovědného veřejného zadávání má po prvním roce od založení 32 členů

MPSV v polovině roku 2020 založilo Platformu odpovědného veřejného zadávání. Cílem Platformy je výměna praktických zkušeností, vzdělávání či sdílení příkladů dobré praxe v oblasti odpovědného veřejného zadávání. Za uplynulý rok se konalo 14 online jednání a na programu byly vždy novinky z oboru a prezentace z praxe členů. Neformální diskuse, výměna kontaktů a odkazů na zajímavé zdroje byly obvyklou součástí. S novelou ZZVZ, která zavedla sociálně a environmentálně odpovědné zadávání mezi základní zásady, narostl význam Platformy OVZ pro řadu členů, kteří se snaží implementovat odpovědné zadávání efektivně.

V současnosti má Platforma OVZ již 32 členů, za poslední měsíc se připojili například: Centrální nákup Plzeňského kraje, Česká zemědělská univerzita v Praze, Nejvyšší kontrolní úřad či  Vysoké učení technické v Brně.  Po roce Platforma OVZ chystá osobní setkání svých členů, a to 16.-17. září, kde budou na programu témata jako je odpovědné zadávání ve stavebnictví, stravování, inovace a udržitelnost, odpovědný nákup ICT apod. A samozřejmě, po roce virtuálních setkání, bude velkým benefitem i osobní networking.

Členství v Platformě OVZ je bezplatné a otevřené pro všechny zadavatele v ČR. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailu sovz@mpsv.cz.