CZ EN

Workshop BIM 2.0 – Restart pro VZ

Ve dnech 13. a 14. března 2024 se v prostorách Akademie veřejného investování (AVI) uskutečnila společná akce Ministerstva pro místní rozvoj a Asociace pro veřejné zakázky. Workshopu zaměřeného na komplexní pojetí metody BIM a jejího využití ve stavebních zakázkách se zúčastnilo na 150 zájemců z řad osob podílejících se na zadávacích řízeních, tj. zakázkářů, investičních techniků, právníků, správců majetku, administrátorů, advokátů příp. dodavatelů realizujících projekty metodou BIM.

Akci zahájila úvodním přivítáním Martina Šelejová, výkonná ředitelka Asociace pro veřejné zakázky, a úvodním slovem a prezentací za Ministerstvo pro místní rozvoj účastníky přivítala Leona Gergelová Šteigrová, vrchní ředitelka sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování.

Odborné příspěvky prvního dne prezentovali a na dotazy účastníků odpovídali Zdeněk Rudovský (ČVUT+EDUII), Tomáš Prokeš (MMR), Kristýna Schulzová (ČVUT), Radek Moťka (konzultant BIM), Imrich Vincúr (Ministerstvo obrany), Petr Tlustoš (Kraj Vysočina), Vladimír Slunský (architekt, Lambda Studio) a Pavel Vlasák (projektant, AFRY).

 

První den byl věnovaný celkovému seznámení s BIM:

  • vnímání BIM jako metody versus metodiky, definici, aktuálnímu stavu zavádění a využívání metodiky BIM v praxi veřejných zakázek, legislativnímu zázemí, normám, standardům, využívání BIM v zahraničí, terminologii
  • příspěvkům popisujícím co by mělo předcházet přípravě organizace na zadávání veřejných zakázek s metodou BIM, tj. interním standardům, týmové spolupráci, roli externích poradců, způsobu komunikace a práce s informacemi, IT zázemí
  • zadávání veřejných zakázek souvisejících s metodou BIM
    1. přípravným, tj. na výběr konzultanta BIM, výběr nástrojů CDE, CAFM, nastavení požadavků na kvalifikaci, možnostem hodnocení těchto veřejných zakázek
    2. realizačním, tj. na výběr dodavatele projektové dokumentace, zhotovitele a nastavení požadavků na tyto zakázky, kvalifikaci, hodnocení těchto zakázek
  • praktickým postřehům ze zavádění metody BIM do organizace a zkušenostem se zadáváním veřejných zakázek s metodou BIM

Druhý den měl na programu praktické příklady projektů zadávaných s metodou BIM a zkušeností s nimi. Představen byl projekt skupiny ČEZ a zkušenosti s geologickým a geotechnickým modelem při umístění Administrativní budovy v lokalitě Dukovany, zkušenosti projektantů s připravovanou novostavbou trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), zkušenosti zadavatele Letiště Praha ze zavádění metody BIM do organizace a veřejného zadavatele Kraj Vysočina s projektem Parkovací dům v nemocnici Třebíč.

Projekty představili Petr Beier a Petr Hejný ze skupiny ČEZ, Pavel Vlasák a David Novák ze spol. AFRY, Daniela Urbanová z Letiště Praha a Petr Tlustoš z Kraje Vysočina.

 

Akce si kladla za cíl rozšířit chápání BIM jako metody, která do budoucna pomůže s profesionální správou majetku a informace jí získané budou využitelné při budoucí péči / rekonstrukcích / revizích / opravách, ale i plánování spotřeby / vykazování udržitelnosti atd. Zároveň bylo cílem získání poučených zadavatelů schopných realizovat stavební zakázku s metodou BIM v maximální možné míře s vlastním zapojením a pouze v čistě odborné oblasti se zapojením externích odborníků. V neposlední řadě bylo snahou organizátorů „oddémonizování“ BIM.

Prezentace, použité na workshopu jsou ke stažení v příloze dle příslušných bloků a dnů.
Záznam z celého workshopu bude k dispozci v nejbližších dnech ke zhlédnutí a příp. stažení na stránkách AVZ.
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého DOTAZNÍKU z akce, který nám pomůže při plánovaní dalších akcí pro Vás. Pokud jste se účastnili pouze jeden den, je možné vyplnit pouze příslušnou část dotazníku, za daný den.

Akce byla hrazena z projektu 4.1.2 – Metodická podpora a modernizace veřejného zadávání – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Národní plán obnovy – Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic, projekt reg. číslo: CZ.31.7.0/0.0/0.0/23_105/0008558