CZ EN

Jak zohlednit sociálně odpovědné zadávání u zakázek na ostrahu

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh, jak zohlednit sociálně odpovědné zadávání u zakázek na ostrahu, a to v rámci Akčního plánu udržitelného nakupování (APUN), vznikajícího na základě Národní strategie veřejného zadávání. APUN bude obsahovat minimální standardy odpovědného veřejného zadávání (OVZ) pro vybrané předměty plnění. Jedním z takto upravovaných předmětů plnění jsou veřejné zakázky na zajištění ostrahy objektů a tímto představujeme teze navrhovaných Minimálních standardů OVZ k tomuto předmětu plnění.

Při vzniku Minimálních standardů OVZ pro zajištění ostrahy byla zohledněna aktuální situace na trhu a stav smluv (zejména výše odměny) uzavíraných v posledních letech zadavateli jako výsledek zadávacího řízení, v nichž hodinové ceny za poskytování služby nedosahují mnohdy ani součtu minimální či zaručené (dle konkrétních pozic) mzdy a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zohledněna byla také zvyklost některých dodavatelů tvrdit v rámci zdůvodnění nabídkové ceny masivní zapojení osob se zdravotním postižením, aniž by se následně tyto osoby na realizaci veřejné zakázky podílely. Minimální standardy OVZ pro zajištění ostrahy směřují též k efektivnějšímu dodržování již existujících právních předpisů.

Připravovaný minimální standard byl konzultován v průběhu roku 2023 se zadavateli i dodavateli předmětných služeb. S dodavateli byl konzultován např. v rámci kulatého stolu. V současné době se jedná stále o návrh, který je možné vylepšovat/doplňovat/měnit. Budeme rádi za vaše připomínky k tezím a postřehy z vaší praxe, které nám můžete sdělit na mail monika.dobrovodska@mmr.gov.cz.