CZ EN

Setkání zástupců V4 plus

Česká republika v současné době připravuje Národní strategii veřejného zadávání včetně Akčního plánu udržitelného nakupování.
Cílem České republiky při tvorbě Strategie veřejného zadávaní je zlepšit po všech stránkách prostředí ve kterém se veřejné zakázky realizují a veřejné prostředky byly vynakládaný v souladu se strategickými celospolečenskými cíli, zejména s důrazem na udržitelnost, efektivitu, kvalitu a inovace veřejného zadávání.
Na Akademii veřejného investování k tomuto tématu 16. října proběhlo setkání zástupců států V4 PLUS, jehož cílem je sdílení zkušeností s přípravou implementace strategického přístupu k veřejným zakázkám a tvorbě národních akčních plánů udržitelného nakupování.

Pozvání od vrchní ředitelky sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování, Leony Gergelové Šteigrové přijal mj. předseda Úřadu pro veřejné zadávání Slovenské republiky, Peter Kubovič, zástupci Maďarska a Polska a rovněž Rakouska a Švédska a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Všichni přítomní využili tuto mimořádnou příležitost vzájemně se podělit o dobrou praxi se zaváděním strategického přístupu k veřejným nákupům na národní úrovni, případně otevřít i slabé stránky či bariéry, nebo naopak představit funkční nástroje vedoucí k efektivním a udržitelným nákupům.