CZ EN

AKČNÍ PLÁN UDRŽITELNÉHO NAKUPOVÁNÍ Minimální standardy odpovědného veřejného zadávání – POTRAVINY

V návaznosti na Vládou ČR schválenou Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028, ve které se Ministerstvo pro místní rozvoj zavázalo připravit Akční plán udržitelného nakupování s minimálními standardy odpovědného veřejného zadávání, mj. pro nákupy potravin, se za tímto účelem dnes konalo setkání u kulatého stolu k potravinám, kde zástupkyně MMR Leona Gergelová Šteigrová a Monika Dobrovodská se zástupci resortů Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeské univerzity, Státního zdravotnického ústavu, WWF, INCIENU, ProVeg a dalšími diskutovaly, jak při dodávkách potravin, stravovacích služeb a občerstvení pro veřejnou správu podpořit strategické využití veřejných nákupů, tzn. dosáhnout value for money (přidané hodnoty pro společnost) a jak přitom podpořit udržitelné potravinové systémy.

Účastníci diskutovali o vhodném komplexu aspektů odpovědného veřejného zadávání, které ve svém souhrnu efektivně naplní výše uvedené cíle, jejichž uvedení do praxe nebude zatěžující pro veřejné zadavatele, podpoří malé a střední podniky, včetně sociálních podniků a farem a přinesou transparentní, důvěryhodné vztahy mezi trhem a veřejnými zadavateli.