CZ EN

Národní strategie na setkání krajů v Brně

Širší tým Národní strategie veřejného zadávání využil pozvání a příležitosti prezentovat Strategii a její dílčí komponenty na setkání krajů, které se konalo 23. – 24. dubna v prostorách secesní vily Löw-Beer v Brně. Konkrétně vystoupila Regina Hulmanová a představila koncept centrálních nákupů a Monika Dobrovodská Akční plán udržitelného nakupování. Koncept profesionalizace, který je nedílnou součástí Strategie, pak také Alžběta Kálalová a koncept širšího vzdělávání v oblasti veřejných zakázek, který bude nově nabízet Portál veřejných zakázek nastínila Ivana Mudrikova.

Reformu přezkumu veřejných zakázek představily Leona Gergelová Šteigrová a Adéla Havlová.
Národní elektronický nástroj NEN podpora.nipez.cz/nen kolega Aleš Havránek.