CZ EN

Jak na odpovědné veřejné zadávání po novele

 Témata OVZ a předměty plnění

Vzdělávání

Připravujeme pro vás soubor vzdělávacích aktivit od individuálního online kurzu až po nabídku tematických seminářů. Klikněte na tlačítko pro více informací.

Vzdělávání

Newsletter

Náš newsletter jednou za měsíc přináší informace z oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek. Najdete v něm také avíza na připravované akce (konference, semináře) či reportáže z proběhlých akcí, rozhovory s odborníky, příklady zahraniční i domácí praxe. Klikněte na tlačítko pod textem a stáhněte si jednotlivá vydání.

Newsletter

Řekli o odpovědném veřejném zadávání...

Masarykova univerzita

Posláním MU je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře společnosti. Účastí v projektu chceme upozornit veřejnost na koncept odpovědného veřejného zadávání.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M., vedoucí odboru veřejných zakázek, Masarykova univerzita

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje má zájem o odpovědné veřejné zadávání KrÚ Libereckého kraje se zajímá o koncept odpovědného zadávání veřejných zakázek již několik let. Klíčoví pracovníci zabývající se veřejnými zakázkami se pravidelně účastní seminářů a konferencí o odpovědném zadávání. V roce 2017 Krajský úřad Libereckého kraje úspěšně zadal zakázku na úklidové služby v jeho sídle, Evropském […]

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik, prosazuje užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi. Podnik se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil již v roce 2015. V následujícím roce implementoval do vnitřních směrnic Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, jejíž součásti je také odpovědné veřejné zadávání. S ohledem k tehdejší situaci na trhu práce, Povodí Ohře ve svých veřejných […]

Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad využívá aspekty odpovědného veřejného zadávání v praxi. Jedním ze záměrů Státního pozemkového úřadu je být moderním zadavatelem veřejných zakázek, který bude vedle dodržování zásad vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných zakázek, podporovat sociální a environmentální oblast a zabývat se dalšími tématy odpovědného zadávání. Státní pozemkový úřad, se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil […]

více partnerů