CZ EN

Gamechanging moment! Přijímáme připomínky k Národní strategii veřejného zadávání. Využijte této příležitosti a staňte se součástí změny ve veřejném zadávání.

Představujeme Národní strategii veřejného zadávání České republiky pro období let 2024 – 2028, která se váže na Programové prohlášení vlády a je zpracována na základě plnění usnesení vlády ze dne 14. 6. 2023 č. 424 k výroční zprávě o elektronizaci a stavu veřejných zakázek za rok 2022.

V současné chvíli probíhá mezirezortní připomínkové řízení. S ohledem na dopad, který v rámci České republiky bude mít, vyzýváme tímto i širší odbornou veřejnost k námětům a dalším připomínkám.

Celé znění Strategie je k dispozici ke stažení  zde: https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2023/12/zzvz_narodni-strategie-verejneho-zadavani.pdf  

Případné připomínky nebo postřehy zasílejte do 14. 12. 2023 přímo na e-mail: ivana.mudrikova@mmr.gov.cz

Děkujeme.