CZ EN

Měření odpovědného veřejného zadávání – nová stránka na webu, včetně nástroje měření

Na nové stránce k tématu měření odpovědného veřejného zadávání se dozvíte, proč je měření důležité a jak s ním začít. Najdete tam odkaz ke stažení pilotní verze „Nástroje měření odpovědného veřejného zadávání“. Nástroj má podobu tabulky se seznamem opatření odpovědného veřejného zadávání, kde je uvedena jednotka nebo způsob vykazování, a to vše je doplněno o definice, možnosti kontroly a další vysvětlení.

Měření odpovědného veřejného zadávání slouží zadavateli ke kontrole plnění dodavatelem z pohledu odpovědného zadávání. Pomáhá zadavateli získat reálný obraz o tom, zda požadovaná opatření dosahují zamýšlené cíle. Měření je také základem pro kontinuální zlepšování nastavení opatření odpovědného zadávání.

Odkaz na stránku Měření odpovědného veřejného zadávání.