CZ EN

Kulatý stůl k minimálním standardům OVZ na potraviny

🔹 V návaznosti na Vládou ČR schválenou Národní strategii veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028, ve které se Ministerstvo pro místní rozvoj zavázalo připravit Akční plán udržitelného nakupování s minimálními standardy odpovědného veřejného zadávání (OVZ), mimo jiné pro nákupy potravin, se dnes konalo setkání u kulatého stolu, které zahájila vrchní ředitelka Leona Gergelová Šteigrová a podtrhla, že veřejná správa se zasadí o strategické využití veřejných nákupů s cílem dosáhnout přidané hodnoty pro společnost a podpořit udržitelné potravinové systémy.

🔹 Moderátoři kulatého stolu Monika Dobrovodská a Jan Moudrý řídili diskusi a hledali konsensus se zástupci dodavatelů, jak najít vhodný komplex aspektů odpovědného veřejného zadávání, které ve svém souhrnu efektivně naplní shora uvedené cíle, jejich uvedení do praxe nebude zatěžující pro veřejné zadavatele, podpoří malé a střední podniky, včetně sociálních podniků a farem a přinesou transparentní, důvěryhodné vztahy mezi trhem a veřejnými zadavateli.