CZ EN

Podpora centrálních nákupů – kulatý stůl 10. 4. 2024

Národní strategie veřejného zadávání přichází s návrhem vytvořit systém kombinující centralizaci ve správě ministerstev a optimalizovat nabídku centrálních nákupů krajů s potenciálem adresnější podpory menším zadavatelům a umožnit jim tak nákup širokého spektra komodit se všemi výhodami, které centralizace pověřujícím zadavatelům přináší.

Kulatého stolu se zúčastnili zástupci všech krajů, kteří diskutovali o nastavení procesů a směřování regionálních centrál. Zástupci MMR představili výstupy Strategie nastavené v rámci priority centrálního nakupování – návody, metodiky, vzory, popis e-shopu a další. Kraje využily příležitost nasdílet si dosavadní zkušenosti v nastavení a popisu procesů v oblasti centrálních nákupů.