CZ EN

Technologická agentura ČR zveřejnila metodiku Veřejné zakázky na inovativní řešení

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zveřejnila Metodiku pro zadavatele, která se věnuje zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hledáte  ve veřejných zakázkách inovativní řešení?

Co všechno znamená inovace ve veřejných zakázkách?

Jak aplikovat § 6 odst. 4 ZZVZ v části inovace?

Jak vyhodnotit, zda je veřejná zakázka vhodná pro uplatnění inovativního řešení?

Existují nějaké příklady z praxe?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Metodika je včetně příloh ke stažení zde.