CZ EN

EK a OECD podpoří projekty strategického zadávání

Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o iniciativě Evropské komise (DG REGIO) zaměřenou na použití strategického zadávání v kontextu kohezní politiky. DG REGIO vyzvalo ŘO a další instituce zodpovědné za zadávání k vyjádření zájmu k získání cílené podpory týkající se strategického zadávání. Strategické zadávání zahrnuje následující aspekty:

Implementací projektu byla pověřena OECD. EK zasílá členským státům formulář přihlášky do tohoto projektu. EK hledá takové zadavatele, kteří by chtěli nastavit strategické zadávání při implementaci projektů financovaných z ESIF. Zhruba pěti vybraným bude poskytnuta přímá podpora od OECD. Náklady na poskytnutí podpory budou hrazeny z projektu. Vyjádření zájmu bylo posunuto do 25. května 2018. OECD bude jen v pozici poradce, veškerá zodpovědnost za celý proces zadávání bude na zadavateli.

Cíle projektu:

Podpora ze strany OECD bude spočívat například v poradenství a asistenci zadavatelům při:

Kritéria výběru žádosti:

Prioritní kritéria:

V případě zájmu o podporu je třeba zaslat vyplněný přihlašovací formulář na adresu REGIO-E1-ADMINISTRATIVE-CAPACITY@ec.europa.eu do 25.5. 2018. Více informací také zde (v textu je uveden původní termín pro přihlášení, který byl nyní prodloužen).
V případě, že se budete do projektu přihlašovat, zašlete prosím informaci na vědomí na adresu martin.strakos@mmr.cz.

V případě dotazů k této inicitativě EK, můžete kontaktovat paní Raluca Costandache (raluca.costandache@ext.ec.europa.eu, tel. + 32-2-29 56781) z GŘ REGIO.