CZ EN

Nenechte si ujít Záznam úvodního semináře BEST VALUE APPROACH v praxi českých nákupů

Nabízíme Vám záznam semináře, který představil inovativní metodu hodnocení BEST VALUE APPROACH (dále jen „BVA“) a zkušenosti s jejím praktickým využitím u veřejných zakázek v České republice. Metoda BVA je inovativní způsob hodnocení kvality nabídek s širokým uplatněním napříč jednotlivými předměty plnění veřejných zakázek.

Registrujte se ZDE.

Na tento úvodní seminář budou navazovat další tři praktické semináře zaměřené na využití této metody při zadávání veřejných zakázek:

Představíme Vám přístup k zadávacímu řízení, který usiluje o výběr nejlepšího dodavatele za rozumnou cenu. Ačkoli je jádro metody BVA spatřováno zejména ve specifickém přístupu k hodnocení nabídek s použitím kvalitativních kritérií, jedná se o komplexní přístup k zadávání zakázek a řízení projektů, od přípravy, přes výběr dodavatele až po samotnou realizaci zakázky, včetně sledování a vyhodnocení jejího průběhu.

Seminář je určen všem praktikům z řad zadavatelů, tak dodavatelů.

V rámci semináře se můžete těšit na následující témata a otázky: