CZ EN

Udržitelné potraviny do institucionálního stravování

Taky jste zaznamenali, že probíhá celá řada pracovních skupin a iniciativ ve vztahu k nákupům potravin do účelových stravovacích zařízení? Shrnujeme přehledně, o které se jedná, ve kterých aspektech se setkávají, a co přinesou jejich výstupy nového pro udržitelné nákupy potravin veřejnými institucemi.

 

 

Mezi opatřeními, která budou k implementaci NSVZ připravena, je Akční plán udržitelného nakupování, který nastaví minimální standardy odpovědného veřejného zadávání podporující udržitelné potravinové systémy pro 1) dodávky potravin, 2) zajištění stravovací služby a 3) zajištění akcí. Bude se jednat o závazné standardy i rozšiřující doporučení, včetně vzorových textací do zadávací dokumentace. Poskytujeme také konzultace a metodickou podporu při pilotování udržitelných nákupů potravin zadavatelům, od nichž pak získáváme cennou zpětnou vazbu.

 

Pokud zadáváte veřejné zakázky na dodávky potravin, účastníte se zadávacích řízení nebo dodáváte potraviny např. do školních jídelen anebo můžete přispět svou znalostí trhu apod., dejte nám, prosím, do 15. března 2024 vědět, které udržitelné aspekty považujete za vhodné pro dodávky potravin vyplněním krátkého dotazníku:

 

Minimální standardy OVZ ve veřejných zakázkách na dodávky potravin (office.com)

 

Již nyní je možné i žádoucí ve veřejných zakázkách uplatňovat udržitelné aspekty: zejména nákup potravin z ekologického zemědělství, sezónního ovoce a zeleniny, regionálních potravin (ve VZMR), hodnocení logistiky, vč. bodů pro potraviny zblízka, etické nákupy, podpora účasti místních sociálních podniků a sociálních farem, provázání dodávek základních surovin s exkurzemi žáků a studentů (nepřímý tlak na regionálnost), vyloučení vajec z klecového chovu nebo požadování vajec z volného chovu či biovajec, častější zařazení pokrmů bez masa a/nebo pokrmů čistě rostlinného původu a další.

Metodické materiály, webináře i příklady dobré praxe jsou shrnuty zde.

 

 

 

Ve vztahu ke školnímu i nemocničnímu stravování se v odborných pracovních skupinách řeší otázky kvality, pestrosti, nutriční aspekty, ale i udržitelné aspekty.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy do stravovacích provozů nemocnic je dostupné zde.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

MMR při jednáních na těchto platformách klade důraz na udržitelnost nákupů potravin, tak aby ve větší míře do institucionálního stravování byly pořizovány potraviny z ekologického zemědělství, sezónní ovoce a zelenina, v mezích možností zakázkových právních předpisů regionální produkty (zejména ve VZMR) či hledány možnosti podpory potravin z blízka v zadávacích řízeních. Důležitá je i podpora účasti sociálních podniků v zadávacích řízeních a další aspekty využitelné pro dosažení tzv. value for money (hodnoty za peníze pro společnost) ve veřejných zakázkách. Tím může dojít k uplatnění zásady odpovědného veřejného zadávání v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ, naplnění principu efektivity ve veřejných zakázkách malého rozsahu a celkově využití kupní síly veřejných institucí k podpoře udržitelných potravinových systémů.