Příležitosti a témata

Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Statistiky nezaměstnanosti doposud ukazovaly na vysokou míru nasycení trhu práce (dle předběžných údajů ČSÚ ke dni 15. 05. 2020 má…

Podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací

V posledních letech je ze strany zaměstnavatelů opakovaně zdůrazňován požadavek na kvalifikované zaměstnance především v technických a…

Podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce

Kdo se na plnění veřejné zakázky podílí v praxi? A za jakých pracovních podmínek? Mají tyto osoby zajištěnou i odpovídající…

Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást…

Podpora malých a středních podniků

Zadavatel může podniknout opatření ke zpřístupnění zadávacích řízení malým a středním firmám a zvýšit tak pravděpodobnost, že vítězným účastníkem řízení bude právě malá nebo střední firma…

Etické nakupování

Každý zadavatel pořizuje celou škálu různého zboží. Většina zadavatelů nakupuje i takové zboží a komodity, u kterého…

Ekologicky šetrná řešení

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla…

Cirkulární ekonomika

Principy cirkulární ekonomiky zohledňují nejenom nakládání s odpady dle hierarchie odpadového hospodářství, ale zaměřují se i na snižování dopadů na…

Férové podmínky v dodavatelském řetězci

V dodavatelských vztazích existuje řada potenciálně problematických prvků, které mají vliv na plnění veřejné zakázky nebo v širším pojetí na společnost i životní prostředí…

Podpora zaměstnávání osob s trestní minulostí

Odpovědně zadávané veřejné zakázky mohou způsobit, že veřejné prostředky, které by byly tak jako tak utraceny při uspokojování potřeb…

Komunikace s dodavateli

Komunikace mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek může být v některých případech klíčem k úspěšnému vysoutěžení veřejné…

Implementace OVZ v organizaci

Na veřejné zakázky je v České republice vynakládáno více než 700 mld. Kč ročně (viz Výroční zpráva…

Participace a komunikace s cílovou skupinou

Participace cílových skupin Příprava projektové dokumentace, urbanisticko-architektonické studie, zpracování strategických, finančních a komunitních dokumentů, či při pořizování komodit přímo…

Inovace

Inovace jsou vedle sociálního a environmentálního jedním ze tří pilířů odpovědného veřejného zadávání. Inovace nemusí vždy znamenat nové technologie,…

Ke stažení: Tabulka s předměty plnění a využitelnými textacemi do zadávací dokumentace