CZ EN

Vyšel nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání

Nový newsletter Národní strategie veřejného zadávání přináší finální verzi Strategie, pozvánku na konferenci a nahlédnutí do jejího programu.

Dále nabídku vzdělávání jak v rámci MMR, tak v partnerství s Univerzitou Karlovou. Newsletter je k dispozici ke stažení zde.