CZ EN

Novinka od Evropské komise: „Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek“

Evropská komise vydává formou oznámení aktualizovanou publikaci: „Sociální nakupování – Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek (2. vydání).“
K dispozici je jak česky, tak anglicky.

V průvodci najdete kapitoly, které se zabývají všemi aspekty zadávacího řízení, a jak v celém procesu začleňovat sociální aspekty. Rovněž jsou zahrnuty příklady z praxe.