CZ EN

Zero Carbon Roadmap České republiky

roadmap

Dne 24. 1. 2024 se v nové budově ČSOB na Praze 5 uskutečnila tisková konference k představení Zero Carbon Roadmap ČR. Dokument přehledně shrnuje stávající stav českého stavebnictví v kontextu emisí a prezentuje možné scénáře vedoucí ke klimaticky neutrálnímu fondu budov. Na základě ročních konzultací s klíčovými zainteresovanými stranami identifikuje hlavní bariéry dekarbonizace ve stavebnictví a navrhuje nutné kroky k jejich překonání.

Mapa byla představena svými tvůrci v čele s Petrem Zahradníkem z České rady pro šetrné budovy. O jak důležitý dokument jde, svědčila účast klíčových zástupců např. EBRD, TaiwanBusiness, zástupců velkých dodavatelských stavebních firem – Skanska, dodavatelů stavebních materiálů – Saint Gobain, architektů, poradenských firem s ESG manažery.

Z řad státních stakeholderů se účastnili zástupci MŽP a MMR. Za MMR vystoupil krátce pan David Dvořák – spoluautor Národní strategie veřejného zadávání, který vyzdvihl spolupráci všech partnerů a konstatoval, že MMR si je vědomo měnícího se trendu ve světové ekonomice a má komplementární cíle vedoucí ke snížení emisí CO2, které reflektuje především připravovaná Národní strategie s ohledem na veřejné zakázky ve stavebnictví a profesionalizace v celém procesu nákupu.