Odpovědné veřejné zadávání v ČR

Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek rozvíjí v České republice již řada zadavatelů, kteří ve své praxi uplatňují odpovědné veřejné zadávání. Svými zakázkami tak nejen pořizují potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohledňují související společenské, environmentální a širší ekonomické aspekty. Pro příklady dobré praxe tak už několik let není třeba chodit jen do zahraničí, inspiraci je možné najít i v tuzemsku. Níže najdete příběhy zadavatelů, kteří prosazují odpovědné veřejné zadávání v České republice a snaží se je uplatňovat standardně ve své zakázkové praxi. Patří jim naše poděkování za to, že vnímají, jak důležitá je nejen vlastní praxe, ale i sdílení jejich přístupů a jejich cesty k odpovědnému veřejnému zadávání s ostatními zadavateli. Cesty k implementaci odpovědného veřejného zadávání v organizaci se v praxi zadavatelů v České republice různí. Na základě dosavadních zkušeností jsme vybrali klíčové kroky a doporučujeme postup popsaný v Metodice – Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci.

 

Platforma odpovědného veřejného zadávání

 

Platforma OVZ je neformálním sdružením zadavatelů, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání a mají zájem tento strategický přístup rozvíjet.

Více o Platformě OVZ se dočtete zde. V přehledu členů Platformy OVZ se můžete podívat na zkušenosti z jejich praxe.

Členové Platformy odpovědného veřejného zadávání

_____________________________________

 

Další organizace, které mají zkušenosti s implementací odpovědného veřejného zadávání

Využíváte odpovědné veřejné zadávání v praxi a rádi byste sdíleli svou cestu k OVZ a své veřejné zakázky s aspekty odpovědného veřejného zadávání s ostatními? Kontaktujte nás na mail: sovz@mpsv.cz.