CZ EN

Konference “Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti”

Dne 15. 9. 2016 se v Praze, v Lichtenštejnském paláci konala konference „Odpovědné a efektivní veřejné zadávání – nové příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Ministerstvem zemědělství, pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.

Konference se kromě zahraničních odborníků zúčastnila více než stovka zástupců veřejných zadavatelů, zejména Ministerstev, příspěvkových organizací, krajů, měst a obcí, státních podniků a jiných veřejnoprávních institucí, ale i zástupci nestátních neziskových organizací a zástupci dodavatelů.

Základním tématem konference bylo – proč a jak bychom měli ve veřejných zakázkách zohledňovat aspekty odpovědného zadávání, např. místní zaměstnanost a ekonomiku udržitelnosti.
Téma konference reflektuje aktuální trendy EU a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o veřejných zakázkách, která byla v ČR transponována do nového zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1. 10. 2016.

Řečníci se shodli na tom, že odpovědné zadávání je v principu zákonné a přináší přidanou hodnotu.

 

V panelových diskusích pak zástupci veřejných zadavatelů sdíleli své zkušenosti s odpovědným zadáváním a současně se rozvinula velmi otevřená diskuse, jaké bariéry implementace odpovědného zadávání veřejní zadavatelé v České republice vnímají.

Zahraniční odborníci pak hovořili nejen o vývoji odpovědného zadávání, ale podělili se o konkrétní příklady dobré praxe, ze kterých mohou naši zadavatelé účinně čerpat.

Účastníci konference projevili velký zájem o toto téma. Z diskusí vyplynulo, že veřejným zadavatelům jde o jiné hodnoty než je pouhá cena a velmi vítají sdílení zkušeností, ať už ze zahraničí nebo od našich veřejných zadavatelů, kteří již aspekty odpovědného zadávání v České republice uplatnili v praxi.

 

Prezentace z konference naleznete zde:

 

Tisková zpráva o akci je ke stažení zde.

Fotogalerie (fotografie v plném rozlišení):