CZ EN

Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 zveřejněna

Dokument Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 je k dispozici ke stažení zde.

“Ministerstvo připravilo Národní strategii veřejného zadávání, která více zohledňuje potřeby měst a obcí, podporuje centralizaci zakázek na regionální úrovni a povede ke kvalitnějšímu plnění ze strany dodavatelů. Usilujeme o to, aby veřejné nákupy byly rychlé, efektivní a zároveň transparentní a férové. Veřejné zadávání nesmí být zbytečnou překážkou především v klíčových oblastech jako stavebnictví, energetika nebo doprava. Zároveň by mělo zohledňovat dopady investic na životní prostředí a jejich udržitelnost”, říká ke Strategii ministr Bartoš.