CZ EN

Save the date 29. února 2024 konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování

29. února 2024 se bude konat konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a současně garant v oblasti digitalizace a čerpání prostředků EU pořádá konferenci na téma Národní strategie veřejného nakupování. Akce se bude konat v konferenčním sále Akademie veřejného investování, Pařížská 935/4, 110 00 Staré Město.

Tématy konference bude kromě představení české Národní strategie pro veřejné zakázky a diskuse nad jejími vybranými komponentami, sdílení dobré praxe a zkušeností z oblasti rozvoje tématu veřejných zakázek, nastavení prostředí pro veřejné nakupování na národní úrovni, možnosti a limity spolupráce veřejného a soukromého sektoru, problematika udržitelného financování a jeho dopadu do sféry nákupu.

Akce je určena primárně pro řídicí pracovníky v oblasti veřejných nákupů, představené úřadů státní správy, územní i akademické samosprávy, řídicí pracovníky státních podniků, zástupce businessu, vedoucí představitele obchodních korporací, spolků atp.

Registrace na online stream je spuštěna zde:

29. 2. 2024 konference Strategie a nové výzvy veřejného nakupování  (office.com)

Program konference https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2024/02/konference_program_final.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na e-mail: iva.kvasnakova@mmr.gov.cz