CZ EN

„Fit for 55“ – nový balíček Evropské komise pro splnění klimatických cílů

Evropská komise 14.7. 2021 schválila balíček návrhů s cílem snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Tyto návrhy navazují na Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal). Jedná se o 13 legislativních návrhů, které se budou dále projednávat.

Evropská komise ve své tiskové zprávě uvádí: „Dnešní návrhy umožní nezbytné zrychlení při snižování emisí skleníkových plynů v příštím desetiletí. Kombinují: uplatňování obchodování s emisemi v nových odvětvích a zpřísnění stávajícího systému EU pro obchodování s emisemi, větší využívání energie z obnovitelných zdrojů, vyšší energetickou účinností, rychlejší zavádění nízkoemisních druhů dopravy a infrastruktury a paliv na jejich podporu, sladění daňových politik s cíli Zelené dohody, opatření pro předcházení úniku uhlíku a nástroje k zachování a rozšíření přirozených propadů uhlíku.“

Celou tiskovou zprávu a odkazy na související zdroje najdete na této stránce.