CZ EN

Ministerstvo zdravotnictví představilo své Doporučení pro nákupy potravin do nemocnic

Zástupci Ministerstva zdravotnictví společně s členy poradního týmu ministra zdravotnictví k veřejným zakázkám a členy Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování uspořádali první seminář k představení „Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic“. Doporučení je ke stažení zde.

Ministerstvo pro místní rozvoj v Meziresortní pracovní skupině zastupuje Monika Dobrovodská.
Včerejší seminář byl určen zejména pro zástupce velkých, fakultních nemocnic. Cílem jednání bylo nejenom předat teoretické informace, ale zejména přispět k řešení problémů, které musí nemocnice řešit v každodenním provozu. Diskutovalo se také o možnostech podpory nákupu produktů ekologického zemědělství, fairtradových potravin, potravin lokálních, sezónních, základních nebo minimálně průmyslově zpracovaných.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v únoru 2024 ve spolupráci s Meziresortní pracovní skupinou pro institucionální stravování, Nemocnicí Na Homolce a s poradním sborem ministra zdravotnictví pro oblast veřejných zakázek Doporučení pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic. Podnětem pro vznik tohoto dokumentu byly časté dotazy přímo řízených nemocnic po změně zákona o zadávání veřejných zakázek, účinného od 16. 7. 2023.
Toto Doporučení MZ představuje syntézu legislativních požadavků, doporučení jiných státních institucí a nabízí konkrétní zkušenost s použitím dynamického nákupního systému pro nákup potravin do stravovacího provozu v Nemocnici Na Homolce. „Zadal jsem zpracování tohoto Doporučení, aby nemocnice měly stejný teoretický základ, na kterém budeme dál rozvíjet spolupráci už konkrétních nemocnic s cílem řešit problémy, které nemocnicím brání v poskytování kvalitní stravy nejenom pro své pacienty, ale také zaměstnance,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.
Ministr zdravotnictví akcentuje důležitost spolupráce resortů při zkvalitňování stravování ve veřejných institucích. Tato se odehrává na platformě Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování pod vedením ředitelky SZÚ, Barbory Mackové: „Naše práce na optimalizaci stravování ve školách, nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb stojí na 6 pilířích, které znázorňujeme jako ozubená kola – personál, vybavení a prostory, provoz, strava a gastronomie, péče o zákazníka a dodavatel. Jedná se o velmi široké spektrum témat, které v ČR řeší různá ministerstva a organizace. Toto Doporučení se zaměřuje na pilíř „dodavatel“, který je pilířem velmi důležitým. Velmi mě tedy těší zájem nemocnic posouvat se vpřed a vzájemně se inspirovat cennými zkušenostmi kolegů,“ uvedla Barbora Macková.