CZ EN

Tým Národní strategie veřejného zadávání získal cenu Ministerstva vnitra “Úřednický čin roku” v kategorii: Skvělá spolupráce

Byly vyhlášeny ceny MVČR “Úřednický čin roku”.

17. dubna proběhlo vyhlášení cen MVČR Úřednický čin roku a ze 130 nominovaných v šesti kategoriích získal tým MMR cenu v kategorii Skvělá spolupráce za vypracování Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 – 2028 zde.

🔹 Národní strategie veřejného zadávání staví na třech pilířích: ekonomické výhodnosti, udržitelnosti veřejných nákupů a plná digitalizaci. Do tvorby strategie byli zapojeni různí zadavatelé (ministerstva, kraje), odborná veřejnost i soukromý sektor, s využitím praktických zkušeností a znalostí zahraničních partnerů. Všichni, kterých se tato problematika týká tak přispěli svými znalostmi a zkušenostmi k tvorbě strategie. Zadavatelé díky implementaci strategie ocení zjednodušení a větší předvídatelnost v oblasti nákupů za veřejné peníze Klíčovým prvkem je způsob přípravy zakázky a proces zadávání veřejných zakázek, který motivuje trh k lepším nabídkám.

🔹 Úřednický čin roku vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR https://www.cinroku.cz/
Porota oceňuje výjimečné počiny lidí, kteří pracují pro český stát a samosprávy. Sbírá úspěšné příklady projektů, které zlepšily práci úřadů či přímo kvalitu života v Česku. Oslavuje ty, kdo dokáží navzdory překážkám a nesnázím prosadit ve veřejném sektoru nové myšlenky, týmovou spolupráci a lepší veřejné služby pro všechny.