CZ EN

Metodika pro odpovědné veřejné zadávání

Tým projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání pro vás připravil novou metodickou publikaci. Doufáme, že tato publikace přispěje k bourání přetrvávající stereotypů a že strategický přístup k veřejným zakázkám, který zohledňuje společenské a sociální aspekty, bude brzy standardem.

Metodika OVZOdpovědné veřejné zadávání není v právní úpravě přesně definováno – my jej v této metodice vnímáme a představujeme jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.

V metodické publikaci jsou nejprve podrobně popsána související právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena konkrétní témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit:

Metodika byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby gestorem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

V rámci každého tématu se v publikaci seznámíte i s příležitostmi pro odpovědné veřejné zadávání v zakázkách a jak je rozpoznat. V závěru metodiky potom najdete konkrétní kroky, jak si vyzkoušet pilotní odpovědnou veřejnou zakázku a postup vedoucí k zavedení odpovědného veřejného zadávání ve vaší organizaci.

Celou publikace naleznete v elektronické podobě na našem webu ZDE.