O projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako příjemce Národního plánu obnovy (NPO) v rámci pilíře č. 4 – komponenty 4.1 Systémová podpora veřejných investic prosadilo schválení plného financování ve výši 118 mil. Kč pro realizaci REFORMY VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ v rámci subkomponenty 4.1.2 Metodická podpora a modernizace veřejného zadávání, v rámci které se intenzivně pracuje na zpracování národní strategie veřejného zadávaní v České republice, k jejímuž zpracování, ale zejména implementaci se v březnu 2023 se vláda v programovém prohlášení vlády zavázala.

Cílem je reforma a modernizace veřejného zadávaní v ČR v souladu s evropskými trendy, s vizí efektivně vynakládaných národních i evropských zdrojů na realizaci výzev ekonomické, sociální a digitální transformace v rámci měnící se ekonomiky, spolu s opatřeními proti klimatickým změnám. Cílem implementace efektivní a měřitelné vládní strategie veřejných nákupů bude nastavení jasných cílů a standardů, nastavení řízení procesu zaměřeného na maximalizaci společenských přínosů, určení rolí aktérů, klíčových pro strategické veřejné zadávání a podpora efektivnějšího využití elektronizace a digitalizace,  centralizaci nákupů s využitím dlouhodobých pozitivních zkušeností v blízkém zahraničí, a to vše s důrazem na profesionalizaci ve veřejných nákupech, harmonizaci postupů na úrovni kontrolních orgánů a   evidenci, monitoring a měření přínosů.

Doba realizace

  1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

Dílčí aktivity:

  • nastavení funkčního modelu centrálních nákupů,
  • zjednodušení veřejného zadávání,
  • posílení profesní odbornosti při zadávaní strategických zakázek,
  • závazek ke zlepšení přípravy, kontroly a zrychlení postupů při přezkumu výběrových řízení a veřejných zakázek
  • vytvořit kompetenční/metodické centrum pro zadavatele, ale i jako informační platformu pro dodavatele
  • schopnosti ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů EU a podpora efektivního využívaní evropských finančních prostředků v ČR.