CZ EN

Kulatý stůl k profesionalizaci veřejných zakázek

V rámci dnešního kulatého stolu se na Ministerstvu pro místní rozvoj sešla téměř třicítka odborníků k tématu profesionalizace veřejného zadávání, které je jednou z kapitol Národní strategie veřejného zadávání.

Účastníci z řad zadavatelů a státních institucí se shodli na potřebě posílení vzdělávání osob odpovědných za veřejné nakupování, zejména v oblasti ekonomické nebo v oblasti znalosti komodit a příslušných trhů.

Ministerstvo pro místní rozvoj hodlá v průběhu letošního roku postupně rozšířit a inovovat nabídku vzdělávání nad rámec procesu zadávání veřejných zakázek a podnítit širší nabídku poskytovanou dalšími subjekty.

V rámci projektu Národní plán obnovy budeme nadále pokračovat v setkávání nad tématem profesionalizace, resp. vzdělávání ve veřejných nákupech.