CZ EN

Chomutov

Město Chomutov od roku 2014 využívá při zadávání některých veřejných zakázek na úklidové služby a stavební práce aspekty odpovědného zadávání. Cílem města „je neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných klientům magistrátu, zkvalitňování činností při správě městského majetku a trvalé zvyšování kvality života v rámci udržitelného rozvoje při hájení veřejného zájmu“.

V zadávání zakázek na úklidové služby v Oddychovém a relaxačním centru AQUA SVĚT, Kulturně společenském centru – Kino Svět, sportovních objektech Zimního stadionu a tréninkové haly a Letního stadionu s tréninkovým zázemím byl specifikován způsob zpracování nabídkové ceny formou rozložení na následující položky:

Rozložením nabídkové ceny (na položky) zadavatel vytvořil podmínky pro účinnou kontrolu zajištění důstojných pracovních podmínek v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (např. dodržování základních pracovních standardů, důstojná odměna, bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

„Zadavatel chtěl touto podmínkou dospět k zadání služeb společnostem, které jsou schopny zabezpečit kvalitní služby  týmem pracovníků, kteří nebudou fluktuovat z důvodů nedůstojných pracovních podmínek či nedodržování bezpečnosti práce. S odstupem doby, která proběhla od výběru dodavatelů, může zadavatel konstatovat, že tento postup přináší výsledek, neboť v objektech pracují zavedené týmy, jejichž práce se odráží na kvalitě provedených služeb.“   Mgr. Marcela Kukiová, úsek veřejných zakázek, Magistrát města Chomutova

V dalším případě veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem byla revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní v Chomutově, byl aplikován následující aspekt odpovědného zadávání:

Dodavatel před podpisem smlouvy předložil seznam všech zaměstnanců a vyznačil zapojené osoby z řad nezaměstnaných nebo absolventů. Dodavatel byl povinen dodržet tento požadavek objednatele po celou dobu plnění zakázky.

„Vítězná firma ve spolupráci s úřadem práce zaměstnala administrativní pracovnici, kterou byla mladá matka po mateřské dovolené evidovaná na úřadu práce. Toto dočasně vytvořené pracovní místo pomohlo získat uchazečce o zaměstnání praxi, kterou mohla po ukončení veřejné zakázky prokazovat.“   Mgr. Marcela Kukiová, úsek veřejných zakázek, Magistrát města Chomutova

Město Chomutov má potenciál uplatňovat další oblasti odpovědného veřejného zadávání i v dalších zadávacích řízeních.

Příloha:
Zadávací dokumentace Poskytování vnitřních úklidových služeb v Oddychové a relaxačním centru AQUA SVĚT, Chomutov.

Město Chomutov je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe