CZ EN

Povodí Ohře, státní podnik

Povodí Ohře, státní podnik, prosazuje užívání aspektů odpovědného zadávání v praxi. Podnik se do projektu odpovědného veřejného zadávání zapojil již v roce 2015. V následujícím roce implementoval do vnitřních směrnic Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, jejíž součásti je také odpovědné veřejné zadávání.

S ohledem k tehdejší situaci na trhu práce, Povodí Ohře ve svých veřejných zakázkách na stavební práce nejprve požadovalo zaměstnání osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Při uplatňování tohoto prvku odpovědného zadávání bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Po ukončení plnění předmětných veřejných zakázek byla s dotčenými uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Při zadávání veřejných zakázek na projektové služby státní podnik podporuje vzdělávání a přípravu na zaměstnání a požaduje účast studentů středních či vysokých škol pro příslušné obory.

 

Povodí Ohře se aktivně účastní akcí spojených s odpovědným veřejným zadáváním pořádaných Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Příklady veřejných zakázek z praxe

Povodí Ohře, státní podnik, je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe