CZ EN

Liberecký kraj

Jak šel čas s odpovědným veřejným zadáváním v Libereckém kraji

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Krajském úřadě Libereckého kraje

 

Krajský úřad Libereckého kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání od r. 2020

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe