Platforma odpovědného veřejného zadávání

Platforma odpovědného veřejného zadávání vznikla na počátku krize, která souvisí s pandemií onemocnění COVID-19. Omezené rozpočtové možnosti veřejného sektoru a cíl opětovného nastartování ekonomiky a podpory lidí v obtížných socioekonomických podmínkách vede veřejné zadavatele k ještě většímu důrazu na získání nejvyšší hodnoty za vynaložené veřejné prostředky. Každá koruna z veřejných rozpočtů by měla přinést maximální hodnotu pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

Tento strategický přístup zadavatelů k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v EU či dalších zemích. V kontextu současného dění opět přicházejí do popředí témata jako je podpora zaměstnanosti, podpora malých a středních podniků či nastavení férových podmínek v dodavatelském řetězci. Platforma odpovědného veřejného zadávání se věnuje i dalším oblastem jako je například podpora důstojných pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných řešení a příležitosti pro oběhové hospodářství.

Po přijetí novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1.1.2021), bude Platforma OVZ jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Mezi první, zakládající členy Platformy patří:

Statutární město Děčín, statutární město Chomutov, město Jičín, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Česká televize, Letiště Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova.

Do Platformy se přihlašují stále noví členové, mezi které patří také:

Centrální nákup Plzeňského kraje, Česká zemědělská univerzita v Praze, Město Příbram, město Žďár nad Sázavou, Nejvyšší kontrolní úřad, statutární město Brno, statutární město Jihlava, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeský kraj, Státní veterinární správa, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoké učení technické v Brně.

Jak tito zadavatelé odpovědné veřejné zadávání implementují v praxi se dozvíte na jejich podstránkách na stránce Odpovědné veřejné zadávání v ČR.

Vize Platformy:

Strategický přístup k veřejnému nakupování v podobě odpovědného veřejného zadávání je v České republice standardem.

Mise Platformy:

Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Více o Platformě OVZ

Přihláška do Platformy OVZ

Máte-li zájem o více informací, napište na tereza.smidova@mpsv.cz nebo sovz@mpsv.cz

___

Z programů Platformy:

(18) 14. 1. 2022

 • Pracovní skupiny – shrnutí z roku 2021, výhled témat a aktivit pro rok 2022
 • Shrnutí k VZ na odpady
 • Výhled OVZ na rok 2022
 • Aktuality
 • Diskuze

(17) 16. 12. 2021

 • TAČR – Veřejné zakázky na Inovace
 • Dvouobálková metoda – diskuse
 • Vyhodnocení roku s novelou

(16) 26.11.2021

 • Cirkulární ekonomika ve stavebnictví:
  • Stavební a demoliční odpady
  • Legislativa
  • Příklad Jihomoravský kraj
  • Příklad Státní pozemkový úřad
  • Příklad Královehradecký kraj
 • Aktuality

(15) 22.10.2021

 • Komoditní pracovní skupiny: rozdělení a návrh fungování
 • ICT –pokrok v zakázce na nákup notebooků (M. Rajman, Česká televize) + diskuse
 • Aktuality
 • Inovace v ZVZ (Metodika TA ČR)
 • video příklady, nové případové studie, osvědčení specialista OVZ
 • Termíny dalších setkání

(14) 18.6.2021

 • Sdílení zkušeností se zadáváním veřejných zakázek na odpadové hospodářství
  • Martin Hadaš, Masarykova Univerzita a Martin Vyklický, VUT v Brně
 • Přehled právních úprav OVZ v Evropě
  • Adam Gromnica, MPSV

(13) 28.5.2021

 • Sdílení zkušeností se zadáváním veřejných zakázek na služby ostrahy
  • VZ na ostrahu a metoda BVA – Martin Vyklický, VUT v Brně
  • Poslední zkušenost VZ na ostrahu na MPSV – Markéta Matysíková, MPSV
 • Diskuse, sdílení praxe členů, pozvánky

(12) 14.5.2021

 • Masarykova Univerzita
  • Martin Hadaš – aktuálně z konference Veřejných zakázek – hodnocení kvality
  • Naďa Voráčová – BVA na MUNI
 • Úřad vlády
  • Květoslava Hlistová – Zajištění úklidových služeb v objektech Úřadu vlády ČR
 • Diskuse, sdílení praxe členů, pozvánky

(11) 30.4.2021

 • Dotazník – OVZ mezi zásadami – shrnutí výsledků
  • Eva Chvalkovská, expertka pro OVZ, MPSV
 • Odpovědné veřejné zadávání a oblast stravování, nákupu potravin
  • Monika Dobrovodská, experta a metodička OVZ, MPSV
 • Checklist OVZ pro stavby
  • Regina Hulmanová, expertka pro OVZ, MPSV
 • Sdílení aktuální praxe členů, diskuse

(10) 9.4.2021

 • OVZ mezi zásadami aktuální vývoj
 • Sdílení aktuální praxe členů
  • Simona Galousková, ŘSD
  • Lenka Hollerová, Jičín
  • Martin Najman, Dopravní podnik hl.m .
  • Jakub Váňa, KÚ Jihomoravského kraje
 • Diskuse, závěr

(9) 26.3.2021

 • OVZ mezi zásadami – aktuální vývoj
 • Sdílení aktuální praxe členů
  • Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Liberecký kraj
  • Lukáš Kaluža, oddělení veřejných zakázek, MŠMT
 • Diskuse
 • Etický kodex – dotazník
 • Pozvánky na akce

(8) 26.2.2021

 • Měření OVZ
  • Eva Chvalkovská, MPSV
 • Diskuse, sdílení praxe
  • Jakub Váňa, Jihomoravský kraj
  • Lenka Hollerová, město Jičín
 • Semináře Institutu OVZ

(7) 19.2.2021

 • Novinky z projektu
 • Etický kodex – Libor Novák, SŽ/MPSV
 • Diskuse
 • Semináře Institutu OVZ

(6) 8.1.2021

 • Materiály pro zavedení OVZ do praxe po přijetí novely
 • Diskuse – novela ZZVZ – povinnost zadávat odpovědně od 1.1.2021

(5) 4.12.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů – aktuální situace v odpovědném/udržitelném zadávání
  • Martina Šťastná, vedoucí oddělení VZ, Krajský úřad Libereckého kraje
  • Lenka Dudová, vedoucí oddělení VZ, Úřad Vlády
 • Diskuse – shrnutí aktuálních výstupů projektu OVZ, tipy pro zakázkovou praxi, novela ZZVZ

(4) 6.11.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Jakub Váňa, Krajský úřad Jihomoravského kraje
  • Martin Najman, Dopravní podnik hl.m. Prahy
  • Jana Vokřálová, Státní pozemkový úřad
 • Měření a vykazování odpovědného veřejného zadávání
 • Diskuse

(3) 16.10.2020

 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Miroslav Beržinský, Povodí Ohře
  • Martin Rajman, Česká televize
  • Libor Novák, Správa železnic
 • Etický kodex zadavatele ve vztahu ke svým dodavatelům – Libor Novák
 • Diskuse

(2) 2.10.2020

 • Lokální dopady veřejných zakázek
 • Praktické zkušenosti zadavatelů
  • Martin Hadaš, Masarykova univerzita
  • Lenka Hollerová, Město Jičín
  • Zdeněk Cvejn, Univerzita Karlova
 • Diskuse, novela ZZVZ

(1) 18.9.2020

První setkání Platformy OVZ

___

Platforma odpovědného veřejného zadávání je založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“  a rovněž staví na výsledcích projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ z let 2016-2020 (oba tyto projekty jsou realizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí).