Platforma odpovědného veřejného zadávání

Platforma odpovědného veřejného zadávání vznikla na počátku krize, která souvisí s pandemií onemocnění COVID-19. Omezené rozpočtové možnosti veřejného sektoru a cíl opětovného nastartování ekonomiky a podpory lidí v obtížných socioekonomických podmínkách vede veřejné zadavatele k ještě většímu důrazu na získání nejvyšší hodnoty za vynaložené veřejné prostředky. Každá koruna z veřejných rozpočtů by měla přinést maximální hodnotu pro společnost, ekonomiku i životní prostředí.

Tento strategický přístup zadavatelů k veřejným zakázkám se v posledních letech rozvíjel jak v Česku, tak i jinde v EU či dalších zemích. V kontextu současného dění opět přicházejí do popředí témata jako je podpora zaměstnanosti, podpora malých a středních podniků či nastavení férových podmínek v dodavatelském řetězci. Platforma odpovědného veřejného zadávání se věnuje i dalším oblastem jako je například podpora důstojných pracovních podmínek, etické nakupování, podpora vzdělávání a odborných praxí či hledání ekologicky šetrných řešení a příležitosti pro oběhové hospodářství.

Po přijetí novely ZZVZ, která zařadila odpovědné veřejné zadávání mezi zásady do §6 (od 1.1.2021), bude Platforma OVZ jedinečným zdrojem pro vzájemnou inspiraci a sdílení dobré praxe.

Platforma odpovědného veřejného zadávání je volné a neformální sdružení subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují odpovědné veřejné zadávání.

Mezi první, zakládající členy Platformy patří:

Statutární město Děčín, statutární město Chomutov, město Jičín, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Česká televize, Letiště Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká správa sociálního zabezpečení, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova.

Do Platformy se přihlašují stále noví členové, mezi které patří také:

Centrální nákup Plzeňského kraje, Česká zemědělská univerzita v Praze, Město Příbram, město Žďár nad Sázavou, Nejvyšší kontrolní úřad, statutární město Brno, statutární město Jihlava, Ředitelství silnic a dálnic, Středočeský kraj, Státní veterinární správa, Vysoká škola chemicko-technologická, Vysoké učení technické v Brně, Český rozhlas, Magistrát hl. m. Prahy, městská část Praha 14, Ministerstvo spravedlnosti, nemocnice Na Homolce, městská část Praha 7, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Správa železnic.

Jak tito zadavatelé odpovědné veřejné zadávání implementují v praxi se dozvíte na jejich podstránkách na stránce Odpovědné veřejné zadávání v ČR.

Vize Platformy:

Strategický přístup k veřejnému nakupování v podobě odpovědného veřejného zadávání je v České republice standardem.

Mise Platformy:

Platforma spojuje subjekty, zejména zadavatele, kteří implementují odpovědné veřejné zadávání, poskytuje odborné zázemí a usiluje o kontinuální zlepšování v odpovědném zadávání veřejných zakázek s cílem získání nejlepší hodnoty za veřejné prostředky.

Více o Platformě OVZ

Přihláška do Platformy OVZ

Máte-li zájem o více informací, napište na tereza.smidova@mpsv.cz nebo sovz@mpsv.cz

Témata jednání Platformy:

Přehled jednání Platformy včetně jednotlivých témat naleznete ZDE.

 

Platforma odpovědného veřejného zadávání je založena v rámci projektu „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“  a rovněž staví na výsledcích projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ z let 2016-2020 (oba tyto projekty jsou realizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí).