CZ EN

Centrální nákup Plzeňského kraje

 

 

 

Centrální nákup Plzeňského kraje (CNPK) je organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek.

Hlavním cílem organizace je zohlednit potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a efektivně nakládat s jeho prostředky. Záměrem Centrálního nákupu Plzeňského kraje je být moderním administrátorem veřejných zakázek.

CNPK zadává veřejné zakázky inovativně. Využívá předběžné tržní konzultace, Design&Build, BIM nebo Meet the Buyer.

 

 

Ve všech veřejných zakázkách uplatňuje zásady odpovědného zadávání. Zohledňuje například:

Začátkem roku 2021 CNPK uspořádal pro všechny zadavatele v Plzeňském kraji na toto téma on-line konferenci. Hlavním cílem setkání bylo předat všem zadavatelům Plzeňského kraje zkušenosti a seznámit je se všemi aspekty odpovědného veřejného zadávání. Dále i vyjasnit danou problematiku, a tím i ušetřit čas zadavatelů při zamýšlení jaké vhodné sociální, environmentální či inovační aspekty využít při zadávání veřejných zakázek.

Záznam z konference: OVZ CNPK

Více na webu www.cnpk.cz

Centrální nákup Plzeňského kraje je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe