CZ EN

Letiště Praha, a.s.

Letiště Praha, a.s., se zařadilo mezi top firmy v oblasti firemní odpovědnosti, přičemž má zájem dále prohlubovat aktivity zejména na podporu neziskového sektoru, v oblasti péče o zaměstnance, ochrany životního prostředí, podpory a spolupráce s okolím a také etického a transparentního podnikání. Z toho důvodu Letiště Praha přijalo Strategii udržitelného rozvoje LP, v jejímž rámci se zavázalo naplňovat cíle udržitelného rozvoje (SDG) dle cílů OSN schválených na summitu OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.

V rámci SDG cílů se Letiště Praha zaměří i na odpovědné veřejné zadávání, a to zejména k naplňování SDG cíle 12 odpovědná výroba a spotřeba. Při zadávání veřejných zakázek a koncesí Letiště Praha se ve stále větší míře uplatňují předběžné tržní konzultace. Prvky odpovědného zadávání, zejména důraz na spravedlivé odměňování a férové pracovní podmínky zaměstnanců, již Letiště Praha implementovalo např. ve veřejné zakázce na úklidové služby, či v koncesi na zajištění služeb balení zavazadel.

Případová studie: Implementace odpovědného veřejného zadávání na Letišti Praha – YouTube

Letiště Praha, a.s., je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

PLATFORMA_OVZ_logo

Příklady dobré praxe