CZ EN

Městská část Praha 7

Městská část Praha 7 se hlásí ke konceptu odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na strategický plán Prahy 7, který ve své vizi akcentuje přihlášení se k myšlenkám udržitelného rozvoje, které se propisují do jednotlivých cílů v oblasti životního prostředí, společnosti, podnikání a hospodaření s majetkem.

Mezi základní hodnoty městské části Praha 7 patří odpovědnost ve vztahu k životnímu prostředí, lidem i obecně společnosti. V tomto směru také definuje i své priority pro implementaci odpovědného veřejného zadávání (dále i „OVZ“), kde vedle principů OVZ zaměří pozornost na příležitosti v oblasti podpory udržitelného rozvoje a ekologicky šetrných řešení, vzdělávání, důstojných pracovních podmínek, etického nakupování a uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí s Městskou částí Praha 7 podepsali Memorandum o spolupráci při implementaci odpovědného veřejného zadávání.

Městská část Praha 7 patří k zadavatelům, kteří na komoditních burzách postupně v letech 2019 a 2020 nakoupili část elektrické energie se zárukou původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podmínkou nákupu bylo obdržení dokladu o záruce původu, který prokazuje, že dodávky odpovídají množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Radní Městské části Praha 7, Hana Šišková, vystoupila na konferenci Odpovědné veřejné zadávání 2020 – Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize.

Veřejné zakázky Městské části Praha 7 najdete zde.

Příklady dobré praxe