CZ EN

Nejvyšší kontrolní úřad

 

 

 

 

Odkaz na veřejné zakázky Nejvyššího kontrolního úřadu.

Druhé místo v kategorii Inovativní zakázka roku získal Nejvyšší kontrolní úřad za zakázku na výstavbu svého nového sídla v Praze 7 Holešovicích v evropské soutěži Procura+ 2021. Inovativnost zakázky spočívá v tom, že veškerá dokumentace stavby byla vypracována metodou BIM (Building Information Modeling), která umožňuje koordinovat všechna potřebná projektová data a vytvořit virtuální 3D model stavby. Jedná se o současný trend v oblasti stavebnictví a sídlo NKÚ je pilotním veřejným projektem, který vznikal díky této metodě.

 

 

 

 

 

Nejvyšší kontrolní úřad je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

 

 

Příklady dobré praxe

Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)

  • Zadavatel: Nejvyšší kontrolní úřad
  • Název VZ: Výstavba nového sídla s nejnižšími náklady životního cyklu (NKÚ)
  • Širší společenské zájmy: Požadavek zadavatele na stavbu administrativní budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám, s použitím inovativních metod, s komplexním hodnocením kvality vlastností budovy a její certifikace národním certifikačním schématem pro udržitelnou výstavbu.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání: náklady na provoz budovy a obnovu technických zařízení budovy podle stanovené metodiky za dobu 30 let, kvalifikace a zkušenost členů realizačního týmu
  • Předpokládaná hodnota VZ: 777 858 000Kč bez DPH
  • Právní předpis: Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)