CZ EN

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

První pražskou institucí terciárního vzdělávání, která se zapojila do projektu SOVZ je Vysoká škola chemicko-technologická.

Ve své praxi se VŠCHT zaměřuje primárně na problematiku důstojných pracovních podmínek, využívání ekologicky šetrných řešení, podporu malých a středních podniků a etické nakupování. Při plnění veřejných zakázek se zadavatel zaměřil například na férové dodavatelské vztahy a kontrolu pracovních podmínek v dodavatelském řetězci. Důrazem na tyto podmínky si zadavatel slibuje mimo jiné i vyšší věcnou kvalitu plnění a menší komplikace při realizaci veřejné zakázky.

Vysoká škola chemicko-technologická je držitelem Ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice za rok 2019. Ocenění bylo VŠCHT uděleno v rámci Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Příklady dobré praxe

Strategický přístup Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k odpovědnému zadávání (VŠCHT)

  • Zadavatel: Vysoká škola chemicko-technologická
  • Název VZ: Dodávky, služby i stavební práce pro vysokou školu univerzitního typu.
  • Širší společenské zájmy: VŠCHT Praha začala intenzivně věnovat tématu férových podmínek v dodavatelském řetězci u veřejných zakázek na stavební práce. V rámci svého společensky odpovědného přístupu podporuje environmentálně šetrná řešení. Připravuje Strategii udržitelného nakupování.
  • Předpokládaná hodnota VZ: Přibližně 500 mil. Kč ročně