CZ EN

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR se zapojuje do konceptu odpovědného zadávání.

Příklady dobré praxe

Nákup elektrické energie se zárukou původu (MŽP)

  • Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Název VZ: Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb; dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
  • Širší společenské zájmy: Elektrická energie z obnovitelných zdrojů se zárukou původu.
  • Hodnocení: Aspekty odpovědného zadávání nebyly předmětem hodnocení.

Systémy environmentálního řízení jako požadavek pro úklidové služby na MŽP ČR (2020)

  • Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
  • Název VZ: Úklidové služby
  • Širší společenské zájmy: zařazení dodavatele do systému environmentálního řízení, legální zaměstnávaní, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce
  • Hodnocení: Celková nabídková cena 70%, zkušenosti se systémem KPI, resp. s ověřením kontrolních systémů kvality 15% a profesní kvalifikace vedoucího pracovníka 15%
  • Předpokládaná hodnota VZ: 58 850 000 KĆ bez DPH
  • Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek - v platném znění