Akce

29. 2. 2024 konference Strategie a nové výzvy ve veřejném nakupování

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a současně garant v oblasti digitalizace a čerpání prostředků EU pořádá konferenci na téma Národní strategie veřejného nakupování. Strategie a nové výzvy veřejného nakupování 29. února 2024 Akademie veřejného investování, Pařížská 935/4, 110 00 Praha 1 Tématy konference bude kromě představení české Národní strategie pro […]

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2021

Konference bude zaměřena na strategický přístup k veřejnému nakupování a vybrané aspekty odpovědného veřejného zadávání. Cílem konference je zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí zadavatelů a poskytnout výhled očekávaných trendů v odpovědném zadávání. Na konferenci bude uděleno ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.  

Konference: Odpovědné veřejné zadávání 2020 (25.11.2020, video záznam)

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo pátý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání 2020 - Role strategického veřejného zadávání při řešení ekonomické krize.

Pracovní stůl „PROFESIONÁLNÍ ZAKÁZKÁŘ – EXISTUJE VŮBEC?“

Cílem je otevřít odbornou diskuzi, ve které vymezíme problematické okruhy, a to včetně návrhů, jakým způsobem tyto problémy naší profese řešit. Naší snahou je podpora profesionalizace v oblasti veřejných nákupů, včetně rozšíření příležitostí pro dlouhodobé, komplexní vzdělávání. Pracovní stůl navazuje na fórum názorů z čísla 2/2020 časopisu Veřejné zakázky, který je organizátorem akce, a to za podpory projektem „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zimní škola OVZ 2020

Zimní škola odpovědného veřejného zadávání se konala 12.–13. února 2020 v Benešově. Na programu byla témata jako férové vztahy v dodavatelském řetězci, udržitelný a odpovědný úřad, cirkulární zadávání nebo zakázky na úklid a ostrahu.

Jak uspořádat konference, semináře a jiné akce udržitelně?

29. ledna 2020 se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo tematické setkání zástupců veřejných zadavatelů, na kterém se diskutovalo o problematice pořádání akcí, seminářů či konferencí v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů.

Seminář: „Měření odpovědného veřejného zadávání – proč, co a jak měřit v odpovědně zadaných veřejných zakázkách“

Odborný seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek, kteří mají zkušenost s odpovědným zadáváním a rádi by svoji praxi rozšířili o měření dopadu odpovědného veřejného zadávání. Cílem je seznámit účastníky s britskými zkušenostmi s měřením sociální hodnoty, tedy měřením dopadu veřejných zakázek na společnost, ekonomiku a životní prostředí. Zároveň chceme otevřít odbornou diskusi o tom, který z nástrojů a přístupů představených na semináři můžeme využít v České republice.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu

24. října 2019 se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo tématické setkání zástupců veřejných zadavatelů, na kterém se diskutovalo o problematice veřejných zakázek na služby ostrahy a úklidu v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů.

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání – základní (15/10/2019)

Připravili jsme pro vás seminář, jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání, seznámit vás s právním ošetřením, jednotlivými tématy a příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností. (Prezentace doplněny)

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019 (3.-4.10.2019)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství bude pořádat v Praze již čtvrtý ročník konference o odpovědném veřejném zadávání.

Letní škola OVZ 2019 (19-21/8/2019)

Letní škola odpovědného veřejného zadávání je třídenní seminář, jehož cílem je vytvářet síť progresivních zadavatelů veřejných zakázek, nabízet příležitosti pro strategicky zadané, udržitelné zakázky a poskytnout prostor pro diskuse a sdílení dobré praxe.

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání – základní (11.4.2019)

Připravili jsme pro další z řady seminářů, jehož cílem je poskytnout základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání, seznámit vás s právním ošetřením, tématy, příklady veřejných zakázek i zahraniční zkušeností.

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování (pokročilý)

5. dubna 2019 se uskutečnil druhý, prohlubující seminář na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Tento strategický přístup k zadávání zakázek je popsán v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování, které byly na semináři naším vodítkem.

Konference: Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví

4. dubna 2019 se uskutečnila konference, jejíž hlavním tématem bylo představení příležitostí odpovědného zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Čeští i zahraniční odborníci představili, jak lze společensky odpovědné aspekty využít ve stavebním sektoru, jakou přidanou hodnotu mohou přinášet zadavatelům i dodavatelům.

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování

7. března 2019 se uskutečnil první ze dvou seminářů na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Tento strategický přístup k zadávání zakázek je popsán v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování, které byly na seminářích naším vodítkem.

Zimní škola OVZ (16.-18. ledna 2019)

Zimní škola odpovědného veřejného zadávání – tentokrát jsme se věnovali mimo souvislosti principu 3E s implementací odpovědného veřejného zadávání v organizaci. Prohloubili jsme představu o etickém nakupování a ekologicky šetrných řešeních ve veřejných zakázkách. Prezentace přiloženy.

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy Vás zve na seminář k zadáváním veřejných zakázek. Seminář se uskuteční v Praze (28.11.). Cílem je poskytnout ucelenou informaci o přípravě a realizaci veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí.

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání (5. 11. 2018)

5. listopadu 2018 se opět uskuteční seminář OVZ v rámci Akademie veřejného investování, jehož cílem je poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2018 (20.9.)

Konference Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zemědělství ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2018 – Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách Praha, čtvrtek 20. září 2018, 9.00 – 17.00 hod. (prezence od 8:30 hod.) Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1) Program konference Tisková zpráva Video sestřih z konference (3 min) Prezentace: Úvodní […]

Letní škola OVZ (1.–3. srpna 2018)

LETNÍ ŠKOLA ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 1.–3. srpna 2018, Školicí středisko NKÚ Přestavlky, Slapy 288, (Slapy – Skalice) PROGRAM SEMINÁŘE: Středa 1. srpna 2018 Představení zapojených organizací, možnosti využití OVZ Čtvrtek 2. srpna 2018 Odpovědné veřejné zadávání a stavební zakázky – první obsahový blok, ve kterém jsme se formou odborných prezentací a diskusí zaměřily na příležitosti […]

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání (15. 5. 2018)

15. května 2018 se opět uskutečnil seminář v rámci Akademie veřejného investování, jehož cílem bylo poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání.

Seminář o ISO 20400 – udržitelné nakupování

Seminář o udržitelném nakupování – ISO 20400, který se konal 15. března v Praze, jsme připravili ve spolupráci s britskou Action Sustainability. Účastníkům z řad zadavatelů veřejných zakázek představil komplexní přístup k implementaci odpovědného zadávání. Tyto principy se dají využít jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

Zimní škola – OVZ nejen pro pokročilé (únor 2018)

První ze seminářů Odpovědné veřejné zadávání nejen pro pokročilé proběhl ve dnech 14.–16. února 2018. Věnoval se nejrůznějším tématům odpovědného veřejného zadávání, od etického nakupování některých potravin a výrobků, přes velké stavební zakázky, u kterých se někteří účastníci semináři podělili s ostatními o své praktické zkušenosti, jak podpořit férové dodavatelské vztahy, až po možnosti usnadnění účasti sociálních […]

Seminář k odpovědnému veřejnému zadávání (25. 1. 2018)

25. ledna 2018 se uskutečnil seminář v rámci Akademie veřejného investování, jehož cílem bylo poskytnout zejména zadavatelům základní, nicméně komplexní vhled do tématu odpovědného veřejného zadávání.

Seminář: Šetrné a energeticky úsporné veřejné budovy – financování, architektonická příprava, veřejné zakázky

Nové budovy úřadů podle zákona musejí plnit standardy téměř nulové spotřeby energie. Na semináři České rady pro šetrné budovy, se dozvíte, jak připravovat kvalitní projekty, jak získat finanční prostředky a jak dobře zadávat veřejné zakázky s cílem připravit projekt na šetrné energeticky efektivní a kvalitní budovy. Více ZDE.

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2017 (19. září)

Debata českých i zahraničních expertů byla zaměřena na implementaci odpovědného veřejného zadávání v rámci organizace. Zabývali se také otázkou efektivity využití tohoto přístupu včetně měření jeho dopadů.

Mezinárodní workshop – komunikace mezi zadavateli a dodavateli ve veřejném zadávání (18. září)

Mezinárodní workshop zaměřený na vhodnou komunikaci mezi zadavateli a dodavateli při zadávání veřejných zakázek, pojímáno z pohledu odpovědného veřejného zadávání.

Workshop: Společensky odpovědné veřejné zakázky na stavební práce

O možnostech, jak ve stavebních zakázkách zohledňovat sociální, environmentální či ekonomické aspekty, debatovali účastníci tematického workshopu, který se konal v polovině srpna v rámci aktivit projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání. Workshopem provázel Stuart Cairns, partner mezinárodní právnické kanceláře Bird & Bird, který je jedním z předních právníků specializujících se na veřejné […]

Konference Asociace pro veřejné zakázky (15. 6. 2017)

Půl roku se zákonem o zadávání veřejných zakázek – jasno nebo skoro jasno?“ - tak zní aktuální název již 7. ročníku pražské konference, která se letos uskuteční 15. června v Erbia Congress Centru, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, od 9.00 do 17.30 hodin. Konferenci pořádá Asociace pro veřejné zakázky.

V Londýně se uskuteční 4. ročník Social Value Summit

Více jak 300 odborníků ze soukromého, veřejného a sociálního sektoru se sejde 8. února v Londýně, kde se koná již čtvrtý ročník Social Value Summitu. Diskutovat se bude mimo jiné o tom, jak se sociální přínos může stát cestou k budování inkluzivní ekonomiky či o tom, jak zohlednit sociální aspekty v podnikání.

Seminář “Sociální podnikání a odpovědné zakázky”

Sociální podnikání a odpovědné zadávání veřejných zakázek bylo tématem semináře pořádaného Agenturou pro sociální začleňování. Seminář se konal 15. 11. 2016 od 9.30 do 16 hodin v Liberci. Bylo možné seznámit se s teoretickými východisky a definicemi a dozvědět se i praktické rady a tipy i dotační příležitosti z domácích i evropských zdrojů.

Seminář „Veřejné zakázky a šetrné budovy“

O způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov se debatovalo na semináři Veřejné zakázky a šetrné budovy. Seminář se konal 10. listopadu v Senátu Parlamentu ČR. Představeny byly také možnosti pro uplatnění aspektů odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám.

 

Další proběhlé akce