CZ EN

29. 2. 2024 konference Strategie a nové výzvy ve veřejném nakupování

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor zákona o zadávání veřejných zakázek a současně garant v oblasti digitalizace a čerpání prostředků EU pořádá konferenci na téma Národní strategie veřejného nakupování.

Strategie a nové výzvy veřejného nakupování

29. února 2024

Akademie veřejného investování, Pařížská 935/4, 110 00 Praha 1

Tématy konference bude kromě představení české Národní strategie pro veřejné zakázky a diskuse nad jejími vybranými komponentami, sdílení dobré praxe a zkušeností z oblasti rozvoje tématu veřejných zakázek, nastavení prostředí pro veřejné nakupování na národní úrovni, možnosti a limity spolupráce veřejného a soukromého sektoru, problematika udržitelného financování a jeho dopadu do sféry nákupu.

Akce je určena primárně pro řídicí pracovníky v oblasti veřejných nákupů, představené úřadů státní správy, územní i akademické samosprávy, řídicí pracovníky státních podniků, zástupce businessu, vedoucí představitele obchodních korporací, spolků atp.

Program a registrace na online živý přenos zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na e-mail: iva.kvasnakova@mmr.gov.cz