CZ EN

Pracovní stůl „PROFESIONÁLNÍ ZAKÁZKÁŘ – EXISTUJE VŮBEC?“

Témata diskuse:

Termín: 15. 6. 2020, od 10:00 do 13:00

Účastníci panelové diskuze:
Mgr. Mojmír Florian – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Mgr. Martin Hadaš, LLM. – Masarykova Univerzita
JUDr. Kamil Jelínek – Krajský soud v Brně
PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc., odborný asistent na Masarykově ústavu na ČVUT

Moderátoři:
Leona Gergelová Šteigrová (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a Michal Petřík (časopis Veřejné zakázky)

Pozvánka / Informace k Pracovnímu stolu

___

Shrnutí z diskuse

11 dovedností pokročilého zakázkáře

Znalosti a dovednosti odborníků na nákup, respektive veřejné zadávání, by měly být poměrně komplexní a rozhodně ne omezené jen na znalost zákona o zadávání veřejných zakázek (a související úpravy). O tom, co vše by zakázkář měl umět, se v polovině června diskutovalo na společné akci MPSV a časopisu Veřejné zakázky.

Účastníci se shodli na tom, že velmi důležitá je dobrá komunikace mezi „zakázkáři“ a interními zákazníky, vzájemná informovanost, důvěra a respekt. Naopak, nelze očekávat, že zakázkové týmy mají být složeny čistě z procesních odborníků, musí mít i odborný přehled v záležitostech, kterých se nákup týká.

Jan Vašek z Masarykova ústavu na ČVUT, který byl jedním z řečníků, představil 11 klíčových oblastí, které by pokročilí zakázkáři měli ovládat. Nebo by tyto dovednosti měly být ovládnuty v rámci týmu, který nákupy zajišťuje (tedy ne každý zná všechno). K těmto dovednostem například patří řízení potřeb, design to cost (D2C), udržitelný nákup, total costs of ownership (TCO), category management, řízení ceny, supplier relationship management (teorie transakčních nákladů), postupné zlepšování.

Účastníci debaty viděli také jako důležité možnost sdílení zkušeností a metod, aby docházelo k tzv. úsporám z rozsahu, úsporám z procesu a úsporám z učení.  Jan Vašek také zmínil problém, který na podobných akcích nezaznívá poprvé – ve veřejném sektoru je nízká tolerance k chybám, což blokuje zkoušení nových postupů. Například multikriteriální hodnocení je třeba se naučit, několikrát vyzkoušet, než si všichni zainteresovaní v organizaci tuto metodu osvojí.

Záznam z akce můžete shlédnout na našem YouTube kanále.