CZ EN

Konference Odpovědné veřejné zadávání 2019 (3.-4.10.2019)

Mezinárodní odborná konference Ministerstva práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ 2019
Strategický přístup k zadávání veřejných zakázek

3.- 4. října 2019, Kongresové centrum České národní banky (Senovážné náměstí 30, Praha 1, mapa)
3.10. 9:00-17:00 1. konferenční den, 20:00-23:00 slavnostní večer: předávání ocenění, večeře
4.10. 9:00-13:00 2. konferenční den

Konference byla zaměřena na strategický přístup a orientaci na společenské aspekty při veřejném nakupování. Cílem konference bylo zasadit téma do mezinárodního kontextu, představit národní strategie k prosazování odpovědného nakupování, inspirovat se praxí na úrovni jednotlivých zadavatelů, podrobněji se věnovat vybraným aktuálním tématům, včetně zkušeností kontrolních institucí a problematiky měření, a poskytnout výhled očekávaných trendů a vizí v odpovědném zadávání. V rámci konference bylo uděleno ocenění za přínos ve společensky odpovědném veřejném zadávání v České republice.

 Hlavní témata konference

Program konference 

Tisková zpráva

Video záznamy: na našem kanálu na YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCAJmsvquCyZ3dRP5NUOF8gg)

Udržitelná konference

Prezentace:

ČTVRTEK 3. října 2019
Mezinárodní souvislosti společensky odpovědného zadávání

Implementace společensky odpovědného zadávání na národní úrovni

Příklady implementace společensky odpovědného zadávání na úrovni zadavatelů

Workshopy

I. Implementace společensky odpovědného veřejného zadávání v organizaci zadavatele

III. Vykazování, monitoring, měření společensky odpovědného veřejného zadávání

PÁTEK 4. října 2019
Kontrolní mechanismy a jejich přístup k udržitelnému nakupování

Tržiště dobrých praxí – souhrnná prezentace
Carla Canal, Project Manager, Policy Coherence for Development Direction of Global Justice and International Cooperation, Rada města Barcelona, Španělsko / Lenka Hollerová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, město Jičín, Česká republika / Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Jihomoravský kraj, Česká republika / Peter Nohrstedt, Sustainability Manager, SKL Kommentus, Švédsko / Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční, Povodí Vltavy, státní podnik, Česká republika

Kompetence v udržitelném nakupování

 

(Kontakt pro další informace: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz)