CZ EN

Seminář: Implementace odpovědného veřejného zadávání / ISO 20400: udržitelné nakupování

V březnu a dubnu se uskutečnily dva na sebe navazující semináře na téma implementace společensky odpovědného veřejného zadávání. Jak tento strategický přístup k zadávání zakázek zavést v instituci, co vše je potřeba zvážit, nastavit a rozhodnout je velmi dobře vysvětleno v pokynech ISO 20400 o udržitelném nakupování. Tyto pokyny ISO byly základem obsahu dvou seminářů, které jsme připravili se zkušenými experty z britské společnosti Action Sustainability. Březnový seminář byl úvodem do udržitelného zadávání. Na něj pak navázal seminář v dubnu, který šel více do hloubky a jeho obsah byl přizpůsoben potřebám účastníků.

Kdy: 7. března 2019, 9–16.30 hod.
Kde: Hotel Courtyard Marriott Prague City, Lucemburská 46, Praha 3

Obsah semináře

Lektoři
Helen Carter, Lead Consultant, Action Sustainability, je specialistkou na ISO 20400 – udržitelné nakupování, má 20ti-letou zkušenost s řízením dodavatelských řetězců, kde se zaměřuje především na jejich udržitelnost a dosahování konkrétních výsledků v oblasti udržitelnosti, zejm. v sektoru stavebnictví. Navrhla řadu vnitřních předpisů, akčních plánů, školení a workshopů pro organizace, které chtějí dosahovat konkrétních výsledků v oblasti udržitelnosti

Ross Primmer, Consultant, Action Sustainability, je zkušený profesionál v oboru udržitelnosti, podílel se na tvorbě e-learningových nástrojů o udržitelnosti a na mnoha konzultacích pro veřejný i soukromý sektor.

Materiály ke stažení:

Informace o pokročilém semináři ZDE