CZ EN

Jak uspořádat konference, semináře a jiné akce udržitelně?

29. ledna 2020 se na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí uskutečnilo tematické setkání zástupců veřejných zadavatelů, na kterém se diskutovalo o problematice pořádání akcí, seminářů či konferencí v kontextu uplatňování společensky odpovědných aspektů. V rámci pořádání akcí je možné požadovat zapojení sociálních podniků, využití lokálních potravin, biopotravin, Fair Trade kávy nebo třeba omezení plastových obalů. Jednotliví zadavatelé si vyměnili zkušenosti a shodli se mimo jiné na tom, že v rámci uplatňování těchto kvalitativních kritérií lze výhodně spolupracovat také například s místními školami či firmami.

Prezentace z akce:

Další materiály: