CZ EN

Seminář: Jak zadávat veřejné zakázky na šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy Vás zve na podzimní sérii seminářů k zadáváním veřejných zakázek. Semináře navazují na loňskou úspěšnou sérii a naleznete v nich odpovědi na konkrétní palčivé otázky k možnostem financování, zajištění zadání pro kvalitní a komplexní řešení projektů a v neposlední řadě budete moci diskutovat ještě více dobrých i špatných příkladů z praxe.

KDY: 18.10. 2018, 9:00 – 16:00
KDE: Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Malý salonek

KDY: 28.11. 2018, 9:00 – 16:00
KDE: budova Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 (místnost bude doplněna)

Cíl seminářů

Cílem je poskytnout ucelenou informaci o možnostech přípravy a realizace veřejných zakázek na šetrné a energeticky úsporné budovy a jejich provozování s důrazem na kvalitní vnitřní prostředí. Nedílnou součástí jsou způsoby financování komplexně řešených projektů.

Na základě aktuální legislativy a dostupných technických řešení semináře poukáží na možnosti zadavatelů, jak přistoupit ke svým projektům zodpovědně s důrazem na kvalitu díla a hospodárnost vynaložených investic.

Program, registrace a více informací zde: JIHLAVA, PRAHA